Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

A la propera sessió del plenari del Consell de la Cultura es presentarà el balanç de les principals actuacions desplegades en el marc del Pla de Cultura

REDACCIÓ PALMA, 22.06.2019. El Govern en funcions presentarà a la propera sessió del 
plenari del Consell de la Cultura un balanç de les principals actuacions desplegades 
en el marc del Pla de Cultura. Es tracta d’una publicació que resumeix els principals 
eixos de les polítiques públiques culturals desenvolupades els dos darrers anys

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears en funcions ha publicat una memòria vinculada a les accions desenvolupades en el marc del Pla de Cultura de les Illes Balears que es presentarà en la propera sessió del plenari del Consell de la Cultura, la setmana entrant. Pretén ser una eina d’anàlisi que permeti avaluar i donar visibilitat a debilitats i fortaleses en matèria de cultura i patrimoni.

La publicació aborda essencialment les actuacions plantejades a llarg termini. Entre d’altres, organismes de participació com el Consell de la Cultura; el desplegament, revisió i actualització permanent del pla estratègic de cultura; l’ampliació de recursos humans als equipaments culturals i l’aposta ferma per consolidar la xarxa d’infraestructures del Govern; l’augment de pressupost per a la cultura en general i per al teixit creatiu en particular; les primeres mesures contra la precarietat laboral del sector, o la creació i posada en marxa de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears.

La memòria s’estructura en els següents capítols:

 1. En marxa el primer pla estratègic de cultura per a les Illes Balears
  2.    Creats nous mecanismes per a la participació ciutadana i la democratització de la cultura: el Consell de la Cultura de les Illes Balears
  3.    Ampliats els recursos humans i materials de la xarxa d’equipaments culturals del Govern i elaborat el mapa d’equipaments culturals
  4.    Impulsats nous espais per a la cultura
  5.    Desplegades noves actuacions en matèria de patrimoni
  6.    Incrementat de forma progressiva i continua el pressupost de cultura
  7.    Potenciat i ampliat el programa Viu la Cultura i redactat el document de mediació i educació cultural
  8.    Dutes a terme les primeres passes contra la precarietat del sector cultural
  9.    Creat i posat en marxa l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, que ha activat les primeres mesures
  10.   Creades, actualitzades o modificades 10 normatives reguladores de la cultura i el patrimoni
  11.   La millora i consolidació dels equipaments culturals és un del reptes plantejats al Pla de Cultura que ha guiat algunes de les principals mesures, com l’ampliació de recursos humans i econòmics destinada a la xarxa d’equipaments culturals. Amb 16 places noves destinades als equipaments i a la seva gestió, el pressupost en recursos humans s’ha incrementat en un 36,17% des de l’any 2016 al 2019. El Museu de Mallorca i l’Arxiu del Regne de Mallorca han augmentat el seu pressupost en un 53,34% i 64,92% respectivament. La Biblioteca Pública de Palma i el Museu Arqueòlogic d’Eivissa i Formentera, ho han fet en un 19,18% i 16,24%.

Quan s’ha tractat de contribuir a l’equilibri territorial o quan ha representat una oportunitat per la cultura -com en el cas d’actuacions que comptaven amb finançament extern- s’han posat en marxa nous espais culturals que hauran de contribuir a la igualtat d’oportunitats d’accés a la cultura de la ciutadania. La memòria inclou el cas de sis equipaments nous: el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, Ca n’Oleo, la nova seu de l’OSIB, el Museu de Formentera, el Centre de creació de Can Junyer a Llucalcari i el Centre d’Investigació i Documentació del Patrimoni Arqueològic de Son Fornés.

El pressupost de cultura ha augmentat de forma progressiva i continua. En tres anys, ha augmentat un 19,78%, al qual s’han d’afegir altres aportacions de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), Fundatur i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria que l’any 2019 van suposar prop de 5.000.000 d’euros. Aquest increment es va realitzar sobre la base de tres objectius principals: la millora de les infraestructures culturals, el suport al teixit cultural i l’aposta per programes d’educació i cultura.

La memòria també destaca les moltes i diverses millores a les línies de suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB): entre les més rellevants, es troben la possibilitat d’avançament del pagament de subvencions i la incorporació de requisits laborals, socials, de gènere, de descentralització o mediambientals. També recull les noves línies i els augments de les dotacions en els programes d’ajuts.

Conclou la publicació amb la relació de les 10 normatives reguladores que han estat creades, modificades o actualitzades en els últims anys en matèria de cultura i de patrimoni.

La memòria, que es presentarà en el tercer plenari del Consell de la Cultura de les Illes Balears, es pot consultar en el següent enllaç, publicat al web de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i al del Pla de Cultura de les Illes Balears: http://www.placulturaib.cat/wp-content/uploads/2019/06/MEMORIA-2018-2019-PdC-1.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *