Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

La CIOTUPHA declara Bé d’Interès Cultural la torre des Coll des Jondal

REDACCIÓ EIVISSA, 14.09.2017. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Historicoartístic (CIOTUPHA) ha acordat avui declarar bé d'interès cultural (BIC), amb la tipologia de monument,
la torre i els elements constructius connexos des Coll des Jondal, situada a Sant Jordi de ses Salines, terme 
municipal de Sant Josep de sa Talaia.

Aquest acord és fruit de la voluntat de l’àrea de Patrimoni del Consell d’Eivissa d’actualitzar el registre i la protecció de les torres defensives rurals de l’illa d’Eivissa, conegudes també com a torres de refugi, algunes de les quals no varen ser integrades en el seu moment a l’Inventari del Patrimoni Cultural Espanyol de l’any 1968. Així, per simple omissió o per desconeixement, al voltant d’una trentena d’aquestes torres no arribà mai a formar part del dit inventari.

El terreny on se situa la torre és una prominència que constitueix l’estivació més oriental de l’anomenada serra de sa Cova Santa. Està composta d’un cos perfectament cilíndric. El seu alçat està construït amb pedra morta, amb la tècnica anomenada d’espina de peix, i morter de calç i terra. A la base té un sòcol de filades de pedres calcàries rectangulars, que se superposen de manera relativament regular, dibuixant un cercle més ampli al de la base, que reposa directament sobre la crosta rocosa natural.

Tot i que no es tenen dades del moment de la construcció de la torre des Coll des Jondal, les seues característiques tècniques, absolutament similars a les que presenten moltes altres torres eivissenques del mateix tipus, que sí que compten amb referències, permeten apuntar, quasi amb plena seguretat, que va ser construïda al segle XVI.

L’estat general de conservació de la torre des coll des Jondal és regular, a causa del seu abandonament i, endemés, de les mutilacions intencionades que va patir en el passat, quan aquesta, en la pràctica, havia deixat de jugar un paper defensiu.

 

Altres acords de la CIOTUPHA

També en matèria de Patrimoni, la CIOTUPHA ha autoritzat el Pla d’actuació arqueològica preventiu per al projecte d’estació depuradora d’aigües residuals a la ciutat d’Eivissa presentat per Sacyr Construcción, SA. Aquesta sol·licitud ve motivada perquè l’obra afecta nombroses zones sensibles arqueològicament. Aquest projecte preveu, a més del seguiment arqueològic de tot l’àmbit afectat per les obres i les prospeccions arqueològiques pertinents, un exhaustiu estudi documental i bibliogràfic sobre la zona d’actuació, i la consulta d’inventaris i dels expedients administratius. També ha d’incloure en la seua tramitació un Estudi d’Impacte Ambiental, i tots els projectes que necessiten aquest Estudi i afecten el patrimoni arqueològic i/o paleontològic hauran de ser autoritzats per la CIOTUPHA.

Altres acords de la CIOTUPHA en matèria de Patrimoni han estat: l’autorització de la intervenció arqueològica programada al bé anomenat es Molinot, ubicat al torrent de ses Fonts, Sant Josep de sa Talaia, que promou la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant el Grup de Recerca Consolidat Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana (ARAEM), de l’Àrea d’Història Medieval del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Facultat de Lletres; autoritzar el projecte de renovació de la xarxa de proveïment d’aigua i substitució del paviment de l’av. del Pare Guasch al puig de Missa de Santa Eulària des Riu, Santa Eulària des Riu, que promou aquest ajuntament; autoritzar l’execució del projecte modificat de parc infantil de Sant Jordi, que promou l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia; l’autorització previ estudi de viabilitat arqueològic del projecte de soterrament de contenidors a l’av. d’Espanya , Eivissa, que promou aquest ajuntament; i autoritzar els treballs de la línia elèctrica 132 KV SE Torrent -SE Eivissa 3, segons l’informe dels treballs arqueològics derivats de la supervisió i el control arqueològic, al termes municipals d’Eivissa i Santa Eulària des Riu, que promou Red Eléctrica de España SA.

Acords en matèria de Territori

La CIOTUPHA ha acordat informar favorablement un total de sis expedients d’habitatge en sòl rústic, uns altres set han estat informats desfavorablement i quatre més han quedat damunt la taula.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *