Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

La Comissió de Patrimoni dona llum verda a la declaració BIC de més d’un centenar d’obres del fons d’art de Sa Nostra i la seva col·lecció de numismàtica

REDACCIÓ PALMA, 24.05.2018. Ara la proposta de declaració BIC s’eleva al Ple del Consell de 
Mallorca, que és l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva. La declaració de bé d’interès
cultural afecta, d’una banda, 125 pintures del fons d’art de Sa Nostra datat fins a mitjan 
segle XX i, de l’altra, la col·lecció de numismàtica de l’entitat formada per 484 monedes que 
abasten tots els períodes culturals històrics de les Balears i Pitiüses. 

La Comissió Insular de Patrimoni Històric ha aprovat avui per unanimitat traslladar al Ple del Consell de Mallorca la declaració de bé d’interès cultural del fons d’art de Sa Nostra, datat entre el segle xvi fins a la primera meitat del segle xx, així com de la col·lecció de numismàtica, que abasta cronològicament des del període púnic d’Eivissa fins a la Guerra Civil espanyola (1937).

Pel que fa a la col·lecció pictòrica —formada per més d’un centenar de pintures, dibuixos i obra gràfica—, el valor rau en el fet que és una col·leció clau per explicar l’art a les Illes, especialment a Mallorca entre el segle xix i la primera meitat del xx. A això se suma la qualitat individual de moltes de les peces i la representació de figures i espais clau en la història —com ara, el rei En Jaume o visions històriques de la ciutat de Palma. Valors que la converteixen en una col·lecció incomparable, fet que la fa mereixedora de la màxima protecció que preveu la Llei 12/98 del patrimoni històric de les Illes Balears. L’estat de conservació de les peces, en general, és bo, ja que moltes han estat restaurades o, com a mínim, tutelades per l’entitat.

Pel que fa a la col·lecció de numismàtica de Sa Nostra, és l’alt nombre d’encunyacions fetes a les seques balears i, en especial, la de Mallorca el que li proporciona un valor afegit, i la converteix en mereixedora de la declaració de bé d’interès cultural. La col·lecció és una mostra claríssima de les encunyacions fetes per la seca de Mallorca, que va estar en funcionament des de Jaume II de Mallorca fins a 1787. També hi són presents les encunyacions fetes durant la Guerra del Francès, així com un conjunt de monedes púniques i de monedes islàmiques encunyades a Mallorca que corroboren l’alt valor documental i històric del conjunt, que es troba en bon estat de conservació global.

 

Principals mesures de protecció

La declaració com a bé d’interès cultural implica un seguit de mesures de protecció. D’una banda, s’ha de mantenir la unitat de les dues col·leccions i aquestes s’han d’ubicar en un espai amb les condicions adequades per a una conservació correcta.

L’entitat també ha de comunicar al Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca qualsevol acte jurídic i tècnic que es pugui produir en els fons que són objectes d’aquesta protecció. A més, qualsevol intervenció de conservació o restauració que s’hagi de dur a terme a les peces que formen part d’aquestes dues col·leccions necessitaran l’autorització prèvia de la Comissió Insular de Patrimoni Històric.