Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

El Consell de la Cultura, una vegada constituït, comença a caminar

REDACCIÓ PALMA, 23.05.2019. Han pres possessió els nous vocals seleccionats pel Ple 
Guillem Frontera, Glòria Julià, Maria Antònia Oliver, Cristina Ros, Jaume Mascaró i 
Lina Sansano

La consellera de Cultura, Participació i Esports i presidenta del Consell de la Cultura de les Illes Balears (CCIB), Fanny Tur, ha convocat avui una nova sessió plenària del Consell de la Cultura de les Illes Balears. En aquesta segona reunió, s’ha continuat treballant en torn a la composició del Ple, incorporant com a nous membres l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i la Reial Acadèmia de les Belles Arts de Sant Sebastià, per la importància que aquestes entitats tenen en el teixit cultural de les Illes Balears, i Tanja Gras, directora de l’Associació Cultural Drapart, com a persona del món cultural en representació de l’illa de Formentera.

Aquests nous membres se sumen als vocals seleccionats entre persones expertes de l’àmbit cultural durant la reunió constitutiva de l’11 d’abril i ja nomenats per la presidenta: Guillem Frontera, Glòria Julià, Maria Antònia Oliver, Cristina Ros, Jaume Mascaró i Lina Sansano. Avui s’han  incorporat amb l’assistència de Glòria Julià, Cristina Ros i Lina Sansano, qui han agraït la confiança i destacat la seva expectativa sobre que el Consell de la Cultura de les Illes Balears sigui un organisme sòlid i eficient, que generi propostes que siguin escoltades i implementades.

El nomenament de la Vicepresidència, previst a l’ordre del dia, s’ha posposat fins a la incorporació dels nous vocals.

La consellera de Cultura, Participació i Esports ha destacat la importància de desplegar i articular el model i metodologia de treball del CCIB de forma col·lectiva, de manera que esdevingui una plataforma oberta de diàleg i participació àgil i eficient entre el Govern i la ciutadania. És per això que el primer grup de treball constituït pel Ple del CCIB, a través d’un acord en la reunió del passat 11 d’abril, ha desplegat una proposta de reglament intern, amb l’objectiu de treballar una normativa que reguli l’organització i funcionament del Consell.

El reglament regula els drets i deures dels vocals, el funcionament dels grups de treball, el règim econòmic o les formes de votació i quòrum, entre altres qüestions. Inclou també la possibilitat de realitzar les reunions a les diferents illes, l’aprovació de les actes de forma telemàtica, la possibilitat dels vocals a presentar esmenes i mocions per adoptar acords, la incorporació de persones expertes quan el tema a debatre així ho requereixi i el dret a percebre indemnitzacions per la participació en els grups de treball o a cobrir despeses de viatges i allotjament.

El director de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), Jaume Reus, hi ha presentat el projecte de l’ICIB i s’ha obert un debat que ha integrat conceptes com la cultura digital, el públic i la ciutadania com a protagonista de la cultura o l’educació en cultura com a qüestió clau en el desenvolupament de les polítiques culturals.

Per acabar, s’han proposat dos grups de treball transversals i prioritaris, “Cultura i educació” i “La precarietat del treball cultural” que hauran d’estar conformats per persones representades al CCIB i/o administracions implicades i/o persones expertes.