Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

El Consell Executiu aprova les subvencions destinades al patrimoni històric per un total de 600.000 euros

REDACCIÓ EIVISSA, 5.11.2018. El Consell Executiu del Consell d'Eivissa ha aprovat aquest matí la convocatòria de les 
bases reguladores per a les ajudes al manteniment i la recuperació dels béns de patrimoni històric a l’àmbit territorial 
de l’illa d’Eivissa per als anys 2018 i 2019.

Aquestes ajudes econòmiques estan dotades d’un pressupost global de 600.000 euros i són de caràcter plurianual, incloent els exercicis de 2018 i 2019. “Es tracta de les ajudes més ambicioses en matèria patrimonial de la història d’aquest Departament. No només per quantia econòmica, sinó que s’han treballat i aprovat unes bases que busquen respondre a les problemàtiques reals platejades, simplificant i unificant línies d’ajut, introduint criteris de baremació per afavorir béns protegits i segons el seu grau de conservació i donant major flexibilitat en els terminis de justificació segons sigui obra finalitzada o en procés, conscients de la complexitat i durada de tot el procés de rehabilitació des de la tramitació del projecte”, ha explicat el conseller d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, David Ribas.

Les bases de les ajudes estableixen tres modalitats: la modalitat A inclou la restauració i la conservació de béns immobles catalogats amb la màxima figura de protecció, la bé d’interès cultural (BIC), amb un total de 300.000 euros i que poden arribar a subvencionar fins al 85% del cost del projecte, amb un màxim de 150.000 euros.; la modalitat B contempla la restauració i la conservació i/o el manteniment de la resta de béns immobles integrants del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa, i disposa de 240.000 euros, que poden arribar a cobrir el 60% de l’actuació, amb un import màxim de 40.000 euros. En el cas d’aquestes dues modalitats s’hi poden acollir les persones físiques o jurídiques, públiques (és la primera vegada que s’hi poden acollir els ajuntaments) i privades, tant si són propietàries d’aquestos béns com (per primera volta també) si no ho són, sempre que comptin amb les autoritzacions corresponents. La tercera modalitat és l’anomenada ‘Apadrina Patrimoni’, destinada a implicar en la conservació, recuperació i difusió patrimonials a la societat en general, a través de les entitats sense ànim de lucre, per al 100% d’obres o intervencions menors de fins a 7.500 euros, i que està dotada amb un total de 60.000 euros.

El conseller David Ribas ha ressenyat que “els criteris de flexibilitat d’aquestes bases permeten pagar el 100% de l’ajuda per a obres ja finalitzades, disposant de vint dies hàbils des de la notificació de la concessió. Pel que fa a obres en procés d’execució en el moment de la concessió de l’ajuda, s’abonarà en dos pagaments, dels quals un 30% es farà en el mateix moment de la concessió, tenint tres mesos per justificar aquest 30% de la despesa, i la resta es pagarà quan es justifiqui el 100% de l’activitat”, un termini de justificació de l’activitat que s’estén fins al 31 d’octubre de 2019.

Convocatòria de subvencions per esdeveniments esportius que contribueixin a la promoció turística
Al Consell Executiu d’aquest matí s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a esdeveniments esportius que contribueixin a la promoció turística de l’illa d’Eivissa i que es desenvolupin, dins el seu àmbit territorial, entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de juny de 2018. Aquestes subvencions compten amb una quantitat màxima de 175.000 euros.

Els esdeveniments que optin a aquesta convocatòria han d’incloure’s en un dels dos supòsits: per una banda, esdeveniments que contribueixin a la promoció de la destinació turística de l’illa; o per l’organització d’esdeveniments singulars -jornades, trobades, conferències, congressos, simposis, fòrums, etc.- de gran projecció turística.

Altres temes del Consell Executiu els podreu trobar en el document adjunt.