Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

El nou govern dissoldrà la Conselleria de Cultura

REDACCIÓ PALMA, 21.06.2019. Dins les negociacions per a la constitució del nou Govern de 
les Illes Balears destaca la desaparició de la Conselleria de Cultura, Participació i 
Esports, les competències de la qual segons pareix seran assumides per la Conselleria 
de Presidència.

Poc temps ha durat l’alegria als sectors de la Cultura de les Illes per disposar de Conselleria pròpia. Les negociacions del nou Pacte de Progrés han destapat el desinterès dels partits del pacte per reeditar l’existència d’una Conselleria pròpia per a la Cultura de les Illes, que ara per ara, restarà novament dissolta dins l’organigrama de la nova conselleria de Presidència, històric calaix de sastre on va a parar les competències governamentals que no disposen de departament propi com ara serà el cas.

Després d’una legislatura en què la Conselleria de Cultura va travessar per les mans de tres conselleres, i dues modificacions organitzatives de calat, el Govern pareix que ha optat per assumir a la Conselleria de Presidència les competències de cultura no transferides encara als Consells Insulars, així com la coordinació i els instituts i organismes que en depenen.

Recordem que de la conselleria ara extinta, en depenen nombroses institucions participades pel Govern de les Illes, com ara les Fundacions Culturals, els Patronats de diferents institucions i els Instituts d’Estudis Baleàrics, l’Institut d’Indústries Culturals – aquest de recent creació – així com la representació illenca a l’Institut Ramon Llull, a més de tots els organismes no transferits als consells, com ara, els Museus Arqueològics d’Eivissa i Formentera, l’Arxiu del Regne, etc.

Ja s’ha comentat molt l’absència quasi absoluta i generalitzada que els temes culturals varen protagonitzar a les campanyes electorals dels diferents partits que ara conformaran el nou Pacte de Progrés, el mateix desinterès que han demostrat a les negociacions per fer-se amb la cartera de cultura, fins a deixar-la caure en un govern que paradògicament augmenta el nombre de conselleries i crea noves “secretaries” per donar cabuda a les aspiracions de tots els negociadors.

Una vegada més assistim a la discontinuïtat en les polítiques culturals de les Illes Balears que el Pla de Cultura aprovat pretenia eliminar. Malgrat que encara és prompte per veure com afectarà aquesta mida a les polítiques culturals, ja podem avançar que la Cultura perd protagonisme,i això és dramàtic dins una societat illenca i uns partits polítics ben necessitats de reivindicar el teixit cultural, una de les poques alternatives que a les Illes tenim per a lluitar contra el monocultiu turístic.

Hem assistit de nou a la confusió entre llengua i cultura. Mentre Més, i altres actors de la cultura, reivindicaven l’Oficina de Drets Lingüístics com la panacea cultural, han deixat caure l’esforç que en matèria cultural i també lingüística s’havia dut a terme des de la Conselleria.

Esperem a veure què serà de tots els projectes en marxa, però avui podem dir que ha estat un nou dia negre pel teixit cultural de les Illes que torna a perdre estatus polític i importància social.