Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

El Pla Estratègic de Patrimoni de les Illes Balears promou el primer museu del patrimoni virtual

REDACCIÓ PALMA, 11.09.2018. Consultable en xarxa, té per objectiu estar disponible en dos anys i haurà de comptar amb la 
col·laboració i el vistiplau dels museus que tenen peces de les Illes

El Pla Estratègic de Patrimoni, presentat el passat mes de juliol per part de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, té l’objectiu de planificar la gestió del patrimoni cultural per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenint en compte que el patrimoni de les Illes Balears sigui un eix clau en el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat, amb actuacions equilibrades en matèria de recerca, conservació i difusió.

El Pla Estratègic de Patrimoni vol, també, esclarir i clarificar les competències de cada administració en matèria de patrimoni; d’aquesta manera, desplega les actuacions del Govern referents a cada tipologia de béns patrimonials.

Una de les novetats del Pla de Patrimoni és la creació del Museu Virtual del Patrimoni de les Illes Balears, ja que són moltes de les peces que són fora de les Illes Balears i que han estat adquirides o han ingressat legalment a fons de museus, i per tant, són de difícil retorn. En canvi, això no significa que no es puguin recuperar per a la lectura historiogràfica de la història de les Illes Balears.

És per això que el Pla de Patrimoni proposa la creació d’un Museu en línia, que haurà de comptar amb la col·laboració i el vistiplau dels museus que tenen peces de les Illes, on es reculli el patrimoni dispers des d’un vessant científic però també didàctic, en contínua construcció, on es vagin documentant tots aquells béns del patrimoni de les Illes que es troben en qualsevol indret del món o que han desaparegut.

Es pretén que el Museu Virtual del Patrimoni de les Illes Balears tengui una estructura col·laborativa en la qual investigadors d’arreu del món puguin fer aportacions. Cada peça “redescoberta” comptarà amb una difusió personalitzada. Serà un Museu que té per objectiu estar en marxa abans de 2 anys i incloure la iniciativa en una pàgina web.

A més, a aquest Museu s’hi podran anar incorporant les bases de dades de les col·leccions existents als museus de les Balears, una vegada hagin estat incloses a una base comuna, pels consells insulars, per obtenir una lectura conjunta.