Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

La Fundació Contemporània publica el seu Observatori de la Cultura 2020

L’Observatori de la Cultura és un instrument per a prendre el pols a algunes de les qüestions que més puguin interessar al sector a cada moment, creant uns indicadors per a analitzar tendències, promovent el debat i identificant manques i oportunitats d’actuació.

Des de 2009 duu a terme una consulta anual, per a elaborar una sèrie d’indicadors relatius a les diferents àrees de la cultura, a l’activitat cultural de les diferents comunitats autònomes i ciutats, a les institucions i esdeveniments culturals més destacats de l’any i a l’evolució anual dels pressupostos de la cultura.

El qüestionari s’envia a un panell d’experts format per més de mil professionals de primer nivell de la nostra cultura: escriptors, artistes, directors i actors, músics, arquitectes i creadors de tots els camps; responsables de fundacions, directors de museus, centres i institucions culturals; editors, productors, promotors, galeristes i responsables d’indústries culturals; comissaris d’exposicions, gestors culturals i professionals del sector, així com responsables d’àrees i institucions culturals de l’administració pública central, autonòmica i municipal.

Observatorio de la Cultura. Lo mejor de la Cultura 2019