Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

La historiadora de l’art Maria Gràcia Salvà serà la nova directora del Museu de Mallorca

REDACCIÓ PALMA, 15.11.2018. Maria Gràcia Salvà Picó ha estat la persona triada com a nova responsable de 
la direcció del Museu de Mallorca després del concurs convocat per la Conselleria de Cultura.

Maria Gràcia Salvà en el seu projecte detalla les set línies mestres en que es guiarà el Museu de Mallorca. En primer lloc, pel que fa a l’atenció al públic es proposa incrementar el nombre de visitants locals i no locals, oferint una programació més diversificada perquè d’aquesta manera es pugui ampliar el nombre de ciutadans interessants en conèixer l’equipament cultural i el seu fons. Es contempla, també, una ampliació d’horari i la programació de dies de portes obertes de forma regular. La segona línia que proposa Salvà en el seu projecte és l’actualització de les visites educatives al Museu, és a dir, estudiar la manera per incloure les noves tecnologies al Museu, per exemple a través d’una aula virtual tutoritzada. La tercera línia és la relativa a les exposicions, la documentació i la recerca, en aquest sentit Salvà proposa, pel que fa a l’exposició permanent de les col·leccions, contextualitzar-la històricament i explicar-la des de diferents perspectives disciplinàries com poden ser l’arqueologia, la literatura, les arts plàstiques, etc. Un dels objectius que es cerquen també és incentivar la recerca i la investigació. La quarta línia, relativa a la conservació i la restauració, la nova directora proposa actuar de forma prioritària per resoldre els problemes existents actualment, així com executar protocols d’actuació interna de conservació preventiva. La cinquena línia gira entorn a repensar la comunicació exterior del Museu de Mallorca per fer-la més àgil i més accessible al públic en general. El sisè punt que proposa Salvà és garantir l’accessibilitat a l’equipament com una de les grans prioritats, oferint mesures de suplència individualitzada adreçades a persones amb discapacitat visual, auditiva, psíquica i motora. Finalment, pel que fa a l’àrea de reserva on es diposita el material arqueològic, Salvà proposa estudiar com està actualment per poder millorar el seu emmagatzemant. En conclusió, allò que vol dur a terme la nova directora és que: “el Museu de Mallorca esdevingui un lloc de referència de la identitat cultural de les Illes Balears, un espai de concòrdia on hi tenguin cabuda tots els professionals i on l’harmonia regni entre els seus treballadors. Incrementar la visibilitat, assegurar l’accessibilitat, preservar les col·leccions i promoure la recerca seran les fites essencials”.

En els pròxims dies, Maria Gràcia Salvà s’incorporarà al seu lloc de feina, després de que finalitzin les pertinents comprovacions administratives.

CURRÍCULUM

Nascuda a Felanitx (Mallorca), l’any 1961, és Llicenciada en Filosofia i Lletres (divisió Geografia i História, secció Art) per la Universitat Autónoma de Barcelona, el juny de 1984.

Funcionària de carrera de la Diputació de Barcelona des de l’any 1986, actualment és tècnica de gestió de museus, adscrita a la Direcció del Palau Guell de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. N’és la responsable de la visita pública i l’accessibilitat.

Té Curs d’Aptitud Pedagógica (CAP) per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona, el 1984, i el Curs d’Aptitud Pedagógica: Elements per a la programació per a escoles no reglades per l’Institut de Ciéncies de l’Educació de la Universitat de Barcelona, el 1997. També, un Curs de Biblioteconomia de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (1984) i un de Curs de Taxació, Catalogació i Expertització d’Obres d’Art a l’Escola d’Antiquaris de Barcelona (2002-2003).

Ha estat tècnica de Gestió i Ús Públic de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació Barcelona (2011-2017). N’és responsable del programa d’educació ambiental Coneguem els nostres parcs i de les estades a les Escoles de Natura. Cogestiona el programa Poesia als parcs. Lletres i paisatges i el cicle Òpera als parcs.

Ha estat també professora d’Història de l’Art a l’Escola d’ Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona, del Servei d’Ensenyament de l’Àrea d’ Educació (1986-2011). Ha impartit les assignatures d’Història de l’Art, Història de la Ceràmica i de la Joieria, Museologia, Anàlisi d’Obra d’Art, Iconografia, Història de l’art aplicada a l’estudi d’obres d’art prèvia a la Restauració, Exposicions i Galeries, Art pluridisciplinar i Taxació d’obres d’art. Ha impartit també classes d’Anàlisi d’obra d’art a professors d’ensenyament primari de les escoles publiques i també classes de taxació de material arqueològic. Imparteix també classes al Máster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església a la Facultatd d’Història de l’Església Antoni Gaudí, Barcelona.

Va ser Cap d’Estudis de l’Escola d’Arts i Oficis (1992-1995), Cap del Departament de Conservació i Restauració (2003-2007) i Cap del departament d’Arts Visuals ( 2009-2011) de l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona.