Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

La Junta de Govern adjudica la redacció del projecte que permetrà iniciar la rehabilitació de Bellver

REDACCIÓ PALMA, 07.02.2019. L’estudi Fernando Cobos Estudio Arquitectura ha estat l’adjudicatari i 
redactarà el projecte, que inclou la direcció d’obres. El projecte actuarà al Bastió de Ponent, on es 
recuperarà el llenç ruïnós, i al Bastió de Migjorn, on es recuperarà el sistema d’evacuació de pluvials 
del segon fossat.  “El projecte permetrà començar a recuperar un espai emblemàtic de la ciutat, un 
monument historicoartístic de Ciutat que, a més, està declarat BIC

La Junta de Govern ha adjudicat avui a Fernando Cobos Estudio Arquitectura el projecte bàsic i d’execució de les obres de consolidació del segon recinte defensiu, reposició del llenç ruïnós del Bastió de Ponent i l’estudi de la pavimentació del fossat interior del Castell de Bellver. El pressupost d’adjudicació ha estat de 61.710 euros. La previsió és que les obres, que tindran una durada d’un any, comencin durant el 2020.

El regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Llorenç Carrió, ha explicat que el projecte “permetrà començar a recuperar un espai emblemàtic de la ciutat, un monument historicoartístic de Ciutat que, a més, està declarat BIC”. Carrió ha recordat que el projecte es basa en l’anàlisi i els resultats de Vault Zafra, que “va realitzar diverses cates i termografies pel passeig de ronda amb l’objectiu d’analitzar l’estat del passeig i les zones inundables”. L’estudi ha permès “acotar les principals línees d’actuació”. D’aquesta manera, d’una banda s’intervindrà al Bastió de Ponent i, d’altra, al Bastió de Migjorn. El pressupost estimat del projecte és d’uns 700.000 euros.

Actuacions

Les actuacions que es duran a terme són les següents:

  • Reforçament de la murada als punts crítics.
  • Retirada dels paviments existents i conservació per a la seva recol·locació, si escau, de les peces, posterior als treballs de compactació i consolidació.
  • Compactació dels rebliments del fossat i passeig de ronda.
  • Garantir un sistema eficaç d’evacuació d’aigües pluvials.
  • Tractament de la pedra.
  • Reposició dels llenç ruïnós del bastió de Ponent.

Calendari

La previsió és que les obres puguin estar llestes en 24 mesos. Així, el calendari a partir d’ara seria el següent:

  • Quatre mesos per a què l’estudi de redacti el projecte bàsic i d’execució, direcció i facultativa completa i coordinació de seguretat i salut per l’equip multidisciplinari (arquitecte, arqueòleg, conservador…).
  • Tres mesos per a l’aprovació del projecte per la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Palma i la Comissió Insular de Patrimoni Històric.
  • Sis mesos per a la redacció dels plecs tècnics i administratius per adjudicar les obres de rehabilitació.
  • Dotze mesos per executar les obres.