Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

L’Institut Ramon Llull i la Universitat de Leipzig inauguren la Càtedra Marià Villangómez d’estudis catalans

REDACCIÓ PALMA, 11.06.2018. Aquest dilluns dia 11 de juny, la Universitat de Leipzig (Alemanya)
acull els actes inaugurals de la càtedra Marià Villangómez d’estudis catalans.

Creada el 2017 en el marc del reingrés del Govern de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull, la càtedra preveu la presència d’un professor visitant que impartirà cursos per a estudiants de grau i de màster en els àmbits de la sociolingüística, la lingüística aplicada, la traducció i la interpretació, i l’organització anual d’un simposi o altres activitats acadèmiques. Els cursos de la càtedra s’integren a l’oferta docent del Departament de Lingüística Aplicada i Traductologia (IALT) de la Universitat de Leipzig, sota la direcció del professor Carsten Sinner.

Dedicada al poeta i traductor eivissenc Marià Villangómez Llobet (1913-2002), la càtedra forma part del programa de l’Institut Ramon Llull per a la promoció de la recerca en estudis catalans. Les càtedres i els centres de recerca permeten formalitzar i fer visible la col·laboració a llarg termini entre les universitats i les institucions catalanes, amb uns objectius amplis en docència, recerca i transferència de coneixements, alhora que permeten aprofundir en l’estudi i la recerca d’una matèria relacionada amb els estudis catalans en sentit ampli, des d’un punt de vista innovador i interdisciplinari. La càtedra Marià Villangómez és la primera que es crea a Alemanya i a Europa, i se suma a les 4 que ja hi ha als Estats Units.

Sota la direcció del professor Dr. Carsten Sinner, catedràtic de lingüística i traductologia a la Universitat de Leipzig i director de l’IALT, la càtedra aspira a donar més visibilitat i prestigi als estudis sobre la cultura i llengua catalana als països de llengua alemanya. L’assoliment d’aquest objectiu es preveu mitjançant la presència d’un professor visitant a la Universitat de Leipzig, que impartirà cursos per a estudiants de grau i de màster. L’oferta dels cursos es dirigeix a tots els estudiants de la Universitat i una part de l’oferta docent no implica el coneixement previ del català. Dins el marc de la càtedra, es preveu l’organització anual d’un simposi o altres activitats acadèmiques amb la presència d’estudiosos, escriptors i artistes internacionals, l’obra dels quals contribuirà a donar difusió i a aprofundir en el coneixement de la cultura catalana al món.

El primer titular de la càtedra Marià Villangómez és el Dr. Marcello Giugliano, doctor per la Universitat Pompeu Fabra, traductòleg especialitzat en la traducció de poesia del i al català, que oferirà dos cursos: “Literatura i traducció: textos canònics de la literatura catalana traduïts a l’alemany” i “Gènere, cultura i identitat nacional a Catalunya en la intersecció de la Imagologia i la traductologia”.

La inauguració oficial de la càtedra ha tingut lloc avui dilluns 11 de juny a les 9h a la biblioteca de la Universitat. Els parlaments institucionals han estat a càrrec del rectorat de la Universitat de Leipzig, així com el Dr. Manuel Forcano, director de l’Institut Ramon Llull, el Dr. Josep-Anton Fernández, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’IRL i els professors Dr. Casten Sinner i Dr. Marcello Giuliano. Seguidament, diversos professors i acadèmics d’universitats europees ofereixen conferències al llarg de la jornada.

Durant l’acte inaugural s’han recordat els versos de “La paraula” de Marià Villangómez, que diuen:

Una herencia imprecisa
passava de les mans, de la ment
de la llengua dels pares a la dels fills
amb la terra rebien uns costums i una parla
aquesta parla propia per la qual eren ells, no uns altres…

La consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern balear, Fanny Tur, recorda que l’any 1913 varen néixer els poetes en llengua catalana Salvador Espriu, Bartomeu Rosselló Pòrcel i Marià Villangómez: “Tots tres varen aportar a la poesia catalana i universal alguns dels millors versos. Ara fa 55 anys que Marià Villangómez  va publicar el seu darrer poemari, Declarat amb el vent, i va encetar la seua tasca de traductor, que és també creació poètica. Aquesta part de la seua creació fou ingent: Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Paul Eluard, Yeats, Dylan Thomas, Rafael Albertí, Luis Cernuda. No imaginam per tant un nom millor per a una càtedra de traducció. Marià Villangómez escenifica molt bé que la traducció és també creació. Gràcies a la Universitat de Leipzig i també a l’Institut Ramon Llull per portar arreu del món el gran patrimoni i llegat de les Lletres Catalanes”, destaca la consellera.

Els llaços culturals entre Catalunya i Alemanya

L’Institut Ramon Llull promou els estudis de llengua i cultura catalanes a les universitats de l’exterior amb les quals subscriu acords per a la implantació o la consolidació d’estudis catalans i dóna suport a les universitats, el professorat i els estudiants per mitjà de diversos programes i línies d’ajuts. Alemanya és el país on hi ha més universitats que ofereixen estudis catalans, concretament 22 universitats el curs acadèmic 2017-18, 16 de les quals reben un ajut econòmic de l’IRL.

Concretament a Leipzig, els estudis de català s’ofereixen en el marc de l’Institut de Lingüística Aplicada i Traducció (IALT), una institució molt prestigiosa en aquests àmbits. Actualment, l’IALT ofereix estudis de català en el Grau de Traducció, en el Màster de Traductologia, en el Màster d’Interpretació de Conferències, en el Grau de Llengües minoritzades europees i en el marc de les optatives de l’àmbit de les Humanitats per a qualsevol estudiant de la universitat. És l’única institució fora dels territoris de parla catalana que ofereix el català com a segona o tercera llengua al grau de Traducció i al postgrau de Traductologia, de manera que permet l’obtenció de titulacions universitàries de català en aquest àmbit.

Sobre l’Institut Ramon Llull

L’Institut Ramon Llull és un organisme públic creat amb l’objectiu de promoure a l’exterior els estudis de llengua i cultura catalanes en l’àmbit acadèmic, la traducció de la literatura i pensaments escrits en català, i la producció cultural catalana en d’altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l’arquitectura. Fundat el 2002, l’IRL és un consorci format per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Govern de les Illes Balears.