Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Una conversa amb Toni Bujosa, músic

Antoni Bujosa: pianista, compositor i professor de secundaria. El projectes més recents són la interpretació del concert nº.1 per a piano i orquestra de F.Chopin, versió per a quartet de corda on ell mateix ha fet l’arranjament. A més a més, estrena la composició del seu quartet de corda. Ha col·laborat amb artistes d’altres disciplines com el poeta Pere Suau a l’espectacle “triangles a la boca”i més recentment amb el pintor Toni Salvà

–  Com veu ara mateix l’estat professional de la seva disciplina a les Balears

Si parlam de música, pens que no està en el seu millor moment i a l’horitzó no es veu precisament una millora, més bé una llarga i negra tempesta. La interpretació, creació i docència, no són elements que vagin de forma separada. Si no poden estar relacionats d’una manera equilibrada el resultat sempre és negatiu. Un exemple: és més que probable que els nins i nines de primària i secundària tendran manco hores de música en els propers anys. Aquest fet, a més de quedar orfes d’una formació importantíssima, repercutirà directament sobre tots el creadors i intèrprets ja que es perden generacions senceres que puguin valorar el seu treball.

 

 

–   Quins aspectes considera que s’han de vigilar i donar més suport en la realitat actual de la Cultura a les illes?

Els aspectes que més s’han de vigilar són les traves que es troben els artistes a l’hora d’exposar el seu treball. Resulta molt més difícil trobar una plataforma per poder mostrar una creació, sigui del tipus que sigui, que no la creació en sí. Amb això vull dir que es necessiten molts més esforços per trobar els camins per a que una obra vegi públicament la llum que no la seva elaboració. La part més important del procés creatiu no és la creació, són totes les portes, laberints i parets que s’han d’anar a tocar per tenir una oportunitat de mostrar-la.

–   Com sap Art-Xipèlag és una nova plataforma digital creada específicament per a la Cultura de les Illes Balears. Quina opinió li mereix el món digital en el desenvolupament del sector a nivell insular?

En primer lloc m’agradaria agrair a tota la gent que forma la plataforma Art-Xipèlag el fet de tenir la sensibilitat de crear aquest espai. Respecte a la meva opinió sobre el món digital a l’hora de mostrar l’art i els artistes pens que s’ha convertit en una eina fonamental i de cada vegada ho serà més. Bona part de l’evolució artística sempre ha estat relacionada amb l’espai que ha tingut per desenvolupar-se.