Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

AES, Art Emergent Sabadell

Premi  ART EMERGENT FUNDACIÓ BANC SABADELL

BASES:
BASES DE LA IV MOSTRA ART EMERGENT SABADELL (AES) ACADÈMIA DE BELLES ARTS
DE SABADELL F.P.
1. Participants
Pot participar tota persona física, indiferenment de la seva edat o sexe, que realitzi la seva
activitat en el marc de la producció artística i estigui en una entitat i/o col·lectiu.

2. Les obres
Tant el tema com la tècnica són lliures per optar al premi general, són exempts els que optin pel
premi a la categoria destacada de l’edició en curs, enguany aquesta categoria és la fotografia.
Cada concursant podrà participar amb una sola obra. Característiques de l’obra: Les dimensions
en el cas de les obres bidimensionals no ha d’excedir els 200 x 200 cm, mentre que el màxim de
les obres tridimensionals és de 200x100x100cm, també es permeten obres digitals i/o videos.

3. Premis
3.1. Premi Art Emergent Fundació Banc Sabadell, Premi atorgat per la Fundació Banc Sabadell
que constarà de 2000€ pel guanyador/a i l’obra formarà part de la col·lecció de la Fundació.
S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin
aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui
repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat) que
l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.
3.2. Primer Accèssit. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en
una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en
segona posició per darrere del guanyador.
3.3. Segon Accèssit. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en
una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en
tercera posició per darrere del guanyador.
3.4. Premi categoria destacada. L’entitat col·laboradora atorgarà un premi no econòmic,
determinat per la pròpia entitat, al participant que sigui guanyador en aquesta categoria. Enguany
la categoria destacada es la fotografia, l’entitat col·laboradora serà l’Escola de fotografia Grisart i
el premi serà un curs de fotografia valorat en 650€.
3.5. Premi Sabadell Obert. Sabadell Obert és el projecte de residències de treball i d’exposició
endegat per la NauEstruch de la Fàbrica de Creació d’Arts en Viu L’Estruch i el Museu d’Art de
Sabadell l’any 2012; específicament orientat al foment del teixit artístic sabadellenc. Enguany
d’entre tots els participants d’Art Emergent Sabadell es concedirà aquest premi que inclou una
residència de sis mesos a un taller de l’Estruch i l’exposició del projecte desenvolupat al Museu
d’Art de Sabadell. Per aplicar aquest premi es necessari aportar un projecte per desenvolupar a
part de l’obra presentada a Art Emergent Sabadell.

4. Jurat
El jurat de selecció està format per professionals del món de la cultura i comissaris d’exposicions
aliens a l’entitat, així com de membres de Junta de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P.
Les decisions del jurat són inapel·lables.

5. Termini d’admissions i preselecció
Des de la publicació d’aquestes bases i fins al 20 de novembre de 2018, els artistes participants
hauran d’enviar un mail (nuria@walrus.cat) amb les següents dades: Nom de l’artista, currículum
artístic i obra que presenta a AES –imatge amb alta resolució- amb la seva fitxa tècnica (títol,
mides, tècnica). La informació s’enviarà en format pdf i no superarà el pes màxim de 4 Mb. Entre
totes les sol·licituds rebudes se’n farà una selecció de 30 finalistes i contactarem amb els artistes
escollits. Aquestes obres formaran part de l’exposició del mes de desembre (del 15-12-18 al 02-
02-19) i optaran als premis esmentats.
5.1. En el cas d’aplicar pel premi Sabadell Obert l’artista haurà d’enviar un projecte en
desenvolupament relacionat amb l’obra presentada a Art Emergent Sabadell.

6. Presentació de les obres seleccionades
Les obres seleccionades s’hauran d’enviar o portar en mà de l’1 al 10 de desembre (4 i 5 de
desembre tancat) de 2018, de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30h a la seu de l’Acadèmia de
Belles Arts de Sabadell (Passeig Manresa 20, Sabadell). Acompanyant l’obra es presentarà un
sobre amb el nom de l’obra, nom de l’artista i una fotocòpia del dni o passaport. Els autors
seleccionats per a participar en aquesta edició d’AES s’encarregaran de l’enviament i l’embalatge
de les obres en la seva totalitat, essent-ne ells els únics responsables, tant a l’hora de deixar
l’obra com de recollir-la. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. no es responsabilitzarà dels
desperfectes que les obres puguin patir en el seu procés de transport.

7. Exposició
Amb les obres seleccionades i premiades d’AES, s’organitzarà una exposició a l’Acadèmia de
Belles Arts de Sabadell F.P, que s’inaugurarà el 15 de desembre i acabarà el 2 de febrer del
2019. La inauguració començarà a les 18h, durant aquesta inauguració es lliuraran els premis
esmentats. Aprofitant el dia de la inauguració es realitzarà una programació artística tant a dintre
de l’Acadèmia com al passeig Manresa de Sabadell.

8. Recollida
La retirada de les obres tindrà lloc la setmana següent a la finalització de l’exposició, de dimarts a
dissabte de 17:30 a 20:30h. La no recollida en les dates establertes, implica que l’obra formarà
part del fons de l’entitat.

9. Disposicions finals
La presentació de les obres, implica la cessió gratuïta a favor de l’Acadèmia de Belles Arts, durant
el termini de duració d’AES i els drets de reproducció per tal de poder fer la màxima difusió al
certamen. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Organitza:
Acadèmia De Belles Arts de Sabadell | Walrus
Col·labora:
Fundació Banc Sabadell | Museu d’Art de Sabadell | L’Estruch Fàbrica de Creació | Grisart Escola
Internacional de Fotografia Barcelona | Estrella Damm