Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ajuts de l’ INAEM per a Circ i Teatre

–  CONVOCA: Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música

TERMINI:  30 dies naturals després de la data de publicació al BOE

DATA DE PUBLICACIÓ: 22 de febrer de 2016

DESCRIPCIÓ: convocatòria d’ajuts per afavorir el coneixement i difusió de projectes de circ i teatre de totes les comunitats autònomes de l’Estat.

El ajuts atorgats no podran esser superiors al 65% de les despeses totals del projecte presentat.

S’estableixen les següents modalitats d’ajuts:

A. Programa de difusió del teatre i el circ dins l’àmbit nacional:

A1 Recolzament a les gires teatrals pel territori nacional:

A1.1 de projectes de nova creació en circ i teatral.

A1.2 de projectes de circ i teatre interautonòmics.

A2 Recolzament a programacions d’àmbit nacional a sales privades de teatre i circ.

B. Programa de difusió del teatre i circ a l’àmbit internacional

B1 recolzament a les gires teatrals a l’estranger.

B2 recolzament a les produccions de teatre i de circ a l’estranger.

C. Programa de difusió del circ:

C1 Recolzament a les gires de circ pel territori nacional.

C2 Recolzament a les gires de circ a l’estranger.

D. Programa de recolzament a la comunicació de circ i teatre.

D1 Ajuts a la realització de festivals, fires, mostres, circuits i altres esdeveniments teatrals.

D2 Ajuts a la realització de festivals, mostres, circuits i altres esdeveniments de circ.

D3 Ajuts a les associacions, federacions i confederacions d’àmbit estatal i projecció internacional per a activitats de teatre i de circ.

E. Programa d’ajuts complementaris

E1 Ajuts complementaris per a infraestructura mòbil de circ.

E2 Ajuts complementaris a la comunicació en l’àmbit del teatre i del circ amb les Comunitats autònomes Insulars i Ciutats de Ceuta i Melilla.

E3 Ajuts complementaris a la sobretitulació d’espectacles i a la utilització d’equips audiovisuals per a l’accessibilitat de persones amb discapacitat.

FINALITAT I OBJECTE: donar suport a professionals del teatre i del circ, difondre el seu treball dins l’àmbit de l’Estat Espanyol i a fora i preservar el patrimoni d’aquestes dues disciplines artístiques. També es vol afavorir l’accés de tots els ciutadans a la Cultura.

DESTINATARIS:  persones físiques o jurídiques, públiques o privades, residents a qualsevol dels estats de la Unió Europea i Estats de l’Espai Econòmic Europeu.

MÉS INFORMACIÓ : pdf

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/02/Resolucion-convocatoria-ayudas-teatro-y-circo-2016.pdf”]