Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ajuts de l’Institut Ramon Muntaner per a projectes d’investigació o difusió cultural

–  CONVOCA: Institut Ramon Muntaner

TERMINI:  4 de març de 2016

DESCRIPCIÓ amb aquesta convocatòria l’Institut Ramon Muntaner vol ajudar a impulsar projectes de recerca i difusió cultural d’àmbit local i comarcal dins l’àmbit de parla de llengua catalana i a crear xarxes d’investigació i difusió cultural que impliquin diferents entitats en un projecte comú.

Els projectes presentats poden ser de qualsevol temàtica però tendran prioritat els projectes referits a patrimoni etnològic. Aquests projectes, que hauran d’esser presentats en llengua catalana o aranesa, han  d’esser d’un any de durada i es podran realitzar en fases de fins a tres anys.

Els investigadors hauran de presentar un projecte relacionat amb el patrimoni cultural, natural, històric, etnogràfic, artístic, arxivístic o arqueològic (però queden excloses les intervencions arqueològiques), amb la literatura, la llengua, l’art, la geografia, l’educació, la integració social, factors de desenvolupament econòmic o medioambiental.

Els ajuts que s’atorgaran estaran entre els 1.200€ i els 6.000€.  En el pressupost del projecte no s’hi podrà incloure l’adquisició de bens immobles o informàtics ni despeses derivades d’una publicació.

No es pot presentar més d’una sol·licitud per a entitat com a responsable del projecte ni donar suport a més d’un projecte presentat.

FINALITAT I OBJECTE: donar suport a nous projectes de recerca i difusió cultural d’àmbit local i comarcal.

DESTINATARIS:  centres i instituts d’estudis locals o comarcals i investigadors individuals que comptin amb el recolzament de dues o més entitats.

BASES : document