Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ajuts del Consell d’Eivissa per a “Apadrina el Patrimoni”

TERMINI: 30 dies naturals a partir del dia següent de la publicació al BOIB

DATA DE PUBLICACIÓ:  9 de juliol de 2016

CONVOCA: Consell d’Eivissa

DESCRIPCIÓ: el Consell d’Eivissa convoca la concessió de subvencions per a la conservació i restauració de monuments històrics, especialment de caràcter etnogràfic, combinada amb activitats didàctiques i de difusió.

Els ajuts aniran destinats a conservació i restauració de béns que formen part del patrimoni cultural, etnològic i històric d’Eivissa, que necessitin una restauració o un manteniment (aljubs, fonts, arbres d’especial interès, forns de cals…

L’import màxim que s’atorgarà a cada institució o entitat serà de 7.000 euros.

OBJECTE I FINALITAT: fomentar la consciència de respecte i conservació cap al patrimoni històric per part de la ciutadania i fomentar al mateix temps la participació ciutadana en la conservació d’aquest patrimoni. Així mateix es vol fomentar l’estudi, coneixement i catalogació d’aquest patrimoni.

DESTINATARIS: associacions cíviques, entitats culturals, entitats socials, entitats dedicades a l’educació a l’illa d’Eivissa, sense ànim de lucre, clubs esportius, associacions de persones majors, associacions de pares i mares, agrupacions de ball i altres entitats sense ànim de lucre que tenguin actuacions envers la conservació i restauració del patrimoni, legalment constituïdes a l’illa d’Eivissa.

MÉS INFORMACIÓ:

 [gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/07/ApadrinaelPatrimoni.pdf”]