Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajuts per a béns Patrimoni Mundial de la UNESCO

TERMINI: 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOE

DATA DE PUBLICACIÓ: 18 de juliol de 2016

CONVOCA: Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

DESCRIPCIÓ: el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports llança convocatòria d’ajuts per a Patrimoni Mundial de la UNESCO que aniran destinats a la seva conservació, protecció i difusió.

Les activitats que es podran acollir a aquesta convocatòria són:

-restauració i conservació preventiva dels béns.

-elaboració de plans de gestió dels béns.

-redacció de projectes d’execució per a activitats que impliquin intervenció directe en els béns Patrimoni Mundial.

-realització d’estudis sobre matèries relacionades amb els béns i la Convenció de Patrimoni Mundial.

-organització de trobades, seminaris i congressos en matèria de Patrimoni Mundial.

-preparació de publicacions dirigides a informar sobre la Convenció de Patrimoni Mundial i sobre el seus béns.

OBJECTE I FINALITAT:  fomentar el coneixement, la conservació i la protecció de béns declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO així com impulsar-ne la seva difusió.

DESTINATARIS: entitats locals i agrupacions d’entitats locals que incloguin béns declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO en el seu àmbit territorial

MÉS INFORMACIÓ:

 

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/07/BOE-B-2016-34741.pdf”]