Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Bases per a contractar el comissariat dels espais del Casal Solleric

L’Ajuntament de Palma ha presentat la convocatòria per a la contractació del comissariat del Casal Solleric, que presentarà dues línies diferents. Una d’elles serà el comissariat per a l’Espai Dipòsit i l’altra per a la planta baixa i l’entresòl.

La convocatòria va dirigida als comissaris, artistes i mediadors o equips mixtos que treballin des de “l’art més actual”, entès com a “procés que vol interpel·lar el present per a generar pensament crític”.

Quant a l’Espai Dipòsit, ha de ser una proposta específica i que tingui en compte les característiques com a antic dipòsit d’oli. Té una dotació econòmica de 24.000 euros, distribuïts en 18.600 euros, per al projecte; 1.400 euros per a difusió i 4.000 euros en concepte de comissariat.

La línia de Planta Baixa i Entresòl ha de promoure la innovació en els processos creatius i ha de donar suport als i les artistes emergents locals (totes les persones que viuen a Balears). Té una dotació econòmica de 21.000 euros, distribuïts en 17.300 euros per al projecte; 700 euros per a publicitat, i 3.000 euros en concepte de comissariat.

La comissió de selecció estarà formada per tres especialistes en les arts visuals contemporànies, la Direcció General d’Arts Visuals i un tècnic del Negociat Espais d’Art, amb veu però sense vot. La comissió de selecció tindrà la facultat d’interpretar les bases i podrà suplir qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva pròpia finalitat. La seva decisió serà inapel·lable.

https://casalsolleric.palma.cat/portal/PALMA/solleric/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_130384_1.pdf