Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Beca de producció a la creació videogràfica DKV/ Es Baluard

08 de febrer de 2018

Beca de producció a la creació videogràfica DKV-Es Baluard 2018

Es Baluard i DKV Seguros convoquen la quinta edició de la beca de producció a la creació videogràfica.

La beca està oberta a la presentació de projectes d’obres de videoart, i està dotada amb un import de 5.000 euros (+ IVA). Aquesta xifra inclou les despeses de producció de l’obra, honoraris així com una altra sèrie de conceptes desglossats en les condicions.

L’obra resultant s’exposarà a Es Baluard a partir de novembre de 2018, i participarà a una exposició col·lectiva a Ca n’Oliver, Maó, Menorca, del 5 d’octubre al 6 de gener de 2018 (inauguració el 4 d’octubre de 2018). El museu assumirà les despeses derivades de les exposicions. Per a l’assistència a la inauguració i presentació se dotarà al guanyador d’una quantitat de 250 euros (+ IVA) que s’entregarà afegint-lo a la totalitat del premi.

Condicions

 • La selecció dels projectes guanyadors anirà a càrrec d’un jurat d’experts.
 • La convocatòria està oberta a artistes i col·lectius de nacionalitat espanyola nascuts a partir de 1978. En el cas de col·lectius al menys un dels membres ha de complir ambdós requisits.
 • Els projectes seran específics, originals i inèdits. No s’admetran aquells treballs que hagin estat editats o premiats anteriorment.
 • L’autor de l’obra guanyadora cedirà a Es Baluard i a DKV Seguros els drets de comunicació pública de la mateixa amb intencionalitat promocional, per a la incorporació a la web, amb fins didàctics i d’investigació.
 • Així mateix l’autor es fa responsable de qualsevol apropiació, cita o col·laboració inclosa en el treball que no sigui de la seva autoria pròpia.
 • Dues proves d’autor de l’obra guanyadora podrien passar a formar part de les col·leccions de les dues institucions si la comissió d’adquisicions d’aquestes ho aprova i sense cost addicional a la quantia de la beca.
 • En cas que l’obra resultant contingui àudios amb converses, la peça haurà d’anar subtitulada a l’anglès (o al castellà si la peça estigués produïda en anglès).
 • La beca serà abonada a l’autor o autors del projecte vencedor prèvia presentació de factura.
 • L’artista es compromet a acudir a la presentació de l’exposició amb l’obra produïda. Les despeses d’allotjament i transport seran cobertes per l’artista amb una dotació de 250 euros (+ IVA) addicionals als 5.000 euros (+IVA) de la beca de producció.
 • L’autor es compromet a entregar l’obra produïda abans del 30 d’agost de 2018, per a la seva valoració per part dels respectius comitès i l’estudi de les seves necessitats expositives.

Criteris de valoració

Els projectes seran valorats pel jurat en funció dels següents criteris:

 • El valor artístic i cultural dels projectes presentats en coherència amb la línia oberta en la beca DKV Es Baluard
 • La viabilitat de realització en funció dels terminis i el pressupost.
 • La viabilitat tècnica de la proposta en quant a la seva execució.

Presentació

La sol·licitud haurà d’ incloure la següent informació, que s’enviarà per e-mail en un únic pdf de màxim 10 Mb:

 • DNI i dades de contacte (adreça completa, mail i telèfon)
 • Data i lloc de naixement
 • Títol del projecte
 • Cronograma del treball
 • Justificació del projecte (màxim 300 paraules)
 • Descripció del projecte (màxim 500 paraules)
 • CV de l’artista o col·lectiu (màxim 300 paraules)
 • Dossier con el treball anterior de l’artista o col·lectiu amb un màxim de 5 obres

Comitè de valoració

Membres del jurat:

Javier Hontoria (comissari i crític d’art), Tania Pardo (Responsable d’Exposicions de La Casa Encendida), Nekane Aramburu (directora Es Baluard), Alicia Ventura (comissària i assessora Colección DKV), Juan Bautista Peiró (assessor Colección DKV)

Terminis

El termini per a l’enviament de la documentació conclou dia 15 d’abril de 2018. Aquesta s’haurà d’enviar a Es Baluard al correu electrònic: artistica02@esbaluard.org

Els resultats dels seleccionats d’aquesta convocatòria i les seves fases seran anunciats a la web del museu (www.esbaluard.org).

Projecte  seleccionat

Es sol·licitarà als artistes o col·lectius autors dels projectes seleccionats la signatura d’un acord amb Es Baluard-DKV que reguli els termes, revisió de terminis de compliment, pagaments i drets de comunicació de la obra.

Informació i Consultes

 • Per a qualsevol informació addicional poden dirigir-se a: artistica02@esbaluard.org
 • La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.
 • Les decisions del jurat són inapel·lables. Tenint en compte la qualitat de les obres presentades, el jurat podrà declarar el premi desert.

Descarregar les bases aquí.