Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Beques d’Investigació 2108 Institut Menorquí d’Estudis

S’obre la convocatòria per a sol·licituds de beques d’investigació de l’Institut Menorquí d’Estudis, corresponent a l’any 2018 (BOIB núm. 34 de 17/03/2018).

Temes: els corresponents a l’àmbit de cada una de les seccions de l’IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica.

Import global màxim: 32.500,00 € (partida: 4630-48100)
Quantia màxima per ajut: 4.500,00 euros

Bases i annexos disponibles als taulers d’anuncis de l’IME, del Consell Insular de Menorca de Maó i Ciutadella, i als webs de l’IME (www.ime.cat) i del CIM (www.cime.es).

Termini de presentació: dia 16 d’abril de 2018 a les 14.00 hores

EDICTE BASES
ANNEX 1.pdf
ANNEX 2.pdf
DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI
CONVOCATÒRIA BOIB núm.34 de 17-03-18
– RESOLUCIÓ BOIB