Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Beques d’Investigació de l’Institut Menorquí d’Estudis

–  CONVOCA: Consell Insular de Menorca/Institut Menorquí d’Estudis

TERMINI: 30 dies naturals a partir de la data de publicació al BOIB

DATA DE PUBLICACIÓ: 12 de març de 2016

DESCRIPCIÓ: l’Institut Menorquí d’Estudis llança convocatòria de beques per impulsar la investigació a Menorca i potenciar el coneixement de qualsevol aspecte relacionat amb l’illa. Per això podrà ser objecte de beca qualsevol projecte d’investigació, sense importar la seva temàtica o objectius que es vulguin aconseguir.

L’import de la beca concedida no pot superar, de manera aïllada o en concurrència amb altres ajuts, la totalitat del pressupost del projecte.

Per a la selecció de projectes destinataris de beques es tendrà en compte els següents punts:

*Interès científic del tema proposat

*Coherència i metodologia

*Requisits acadèmics, experiència investigadora i capacitat suficient per a dur a terme el projecte

*Ajustament als pressuposts i als objectius del projecte

FINALITAT I OBJECTE impulsar la investigació a Menorca i ajudar al finançament de projectes d’investigació relacionats amb l’illa de Menorca.

DESTINATARIS:  es podran presentar persones físiques o jurídiques (aquestes no hauran de tenir afany de lucre i la seva principal finalitat haurà d’esser la investigació), individuals o agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica independent, que concorrin en forma d’equip d’investigadors.

MÉS INFORMACIÓ I BASES: BOIB