Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Calendari admissió i matricula ensenyaments artístics professionals i d’idiomes curs 2017-18

CALENDARI ADMISSIÓ I MATRICULA ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS I D’ IDIOMES CURS 2017-18

1- Calendari del procés d’ admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs 2017-18

INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS Del 24 d’ abril al 12 de maig
– Inscripció a les proves d’ accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

PROVES D’ACCÉS Del 8 al 19 de juny de 2017
– Ensenyaments professionals de música i dansa.
– Ensenyaments elementals de música i dansa.
– Obtenció del certificat d’ ensenyaments elementals de música i dansa.

PROVES DE MADURESSA
– Inscripció a les proves de maduresa i aptituds excepcionals per a casos d’ accés d’ alumnat de menor o major edat de l’ establerta a la normativa Del 24 d’ abril al 5 de maig

– Realització i valoració de les proves de maduresa. Del 24 d’abril al
10 de maig

2- Calendari del procés d’ admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’ Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2017-18 : CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR ( Escola d’Art d’Eivissa, Escola d’Art de Menorca, Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears )

– Inscripció per a aspirants sense requisits acadèmics. Del 24 d’ abril al 8 de maig.
– Inscripció per aspirants amb requisits acadèmics de titulació i per als d’ accés directe ( Del 16 de maig al 19 de juny)

3- Calendari del procés d’ admissió i de matriculació a les escoles oficials d’ idiomes per al curs 2017-18
– Preinscripció telemàtica a partir de dia 24 d’ abril (a través de la pàgina web de les escoles oficials d’ idiomes)