Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Circuit TALENTIB de literatura

Circuit TALENTIB de literatura

El circuit pretén crear un programa de promoció de la literatura de les Illes Balears dins el públic en general, així com el foment de la lectura i entre l’alumnat. D’aquest programa es poden beneficiar centres educatius d’ensenyament primari, secundari i d’adults, biblioteques, editorials i qualsevol institució relacionada amb la literatura.

El circuit vol ser un instrument articulador de les quatre illes des d’un punt de vista literari. Per aconseguir aquest objectiu vol desplaçar autors a les altres illes per realitzar presentacions, conferències sobre la seva obra o jornades i seminaris.

Els destinataris d’aquest projecte són, per una banda, els escolars, però, per altra, també ho és el públic lector o interessat en la cultura en general.

Les activitats susceptibles de formar part del circuit de literatura són: presentacions de llibres, xerrades, col·loquis, recitals literaris  i lectures dramatitzades a càrrec dels mateixos autors de les obres.

Àmbit d’aplicació

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Sol·licitants

Editorials, centres escolars, biblioteques, llibreries, cafeteries amb activitats literàries  i qualsevol entitat  relacionada amb la literatura.

Objectiu

Fomentar la mobilitat dels autors entre les illes, així com el coneixement dels escriptors d’una illa a les altres. També fomentar la lectura dels autors de la nostra comunitat.

Destinataris

Escolars i públic en general.

Calendari d’aplicació

Les activitats s’han de realitzar entre l’1 de febrer i el 31 de desembre de 2016.

Termini de sol·licitud

Els termini de presentació de sol·licituts roman obert de l’1 de febrer fins el 30 de novembre de 2016.

Les sol·licituts han de formalitzar-se obligatòriament un mes abans de l’inici de l’activitat.

Despeses que assumeix l’IEB

L’IEB aportarà la quantitat de 200 € a la primera activitat de cada sortida. Les activitats posteriors (dins la mateixa sortida) tendran una aportació de 120 €, amb el límit total de 600 € per sortida.

Els autors hauran de presentar una factura a l’IEB en un termini d’un mes després d’haver realitzat l’activitat contractada.

Talent IB literatura