Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Comunicat de la Delegació de Cultura del GOIB

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears, mitjançant la Delegació de Presidència per a la Cultura, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) i l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB), ha preparat un material informatiu sobre les qüestions més importants que poden afectar el sector cultural derivades de la situació d’excepcionalitat a conseqüència de la COVID-19. 
 
Podeu consultar les respostes a les preguntes més freqüents en els documents adjunts, així com els contactes del interlocutors del sector cultural amb el Govern.
 
Us agrairíem que consultàssiu la informació en xarxa que us feim arribar. Si teniu dubtes, podeu posar-vos en contacte amb la vostra associació o amb la més representativa del vostre subsector cultural. Si no hi ha cap associació representativa constituïda o no la coneixeu, posam a la vostra disposició l’adreça electrònica següent: dgcultura@dgcultur.caib.es 
 
A fi de poder operar d’una manera més eficient, hem establert un sistema de codis per fer arribar als tècnics especialitzats les vostres consultes i poder gestionar-les de la manera més precisa i eficaç possible. 
 
Les persones interessades a fer una consulta han d’incloure la informació següent:
 
Assumpte del correu electrònic: 
persona física o jurídica sol·licitant + (NIF) – entitat (seleccionau: DgC, ICIB, IEB) – Codi 
 
Entitat: 
Delegació de Cultura: DgC 
Institut d’Indústries Culturals: ICIB
Institut d’Estudis Baleàrics: IEB 
 
Codis: 
Música: MU 
Arts escèniques: AE
Arts visuals: AV 
Llibre: LCP 
Audiovisuals: ADV
Fires i festivals: FF
Estudis locals: EL 
Llengua: LCAT 
Viu la Cultura: VC 
 
Nota important: els correus que no incloguin el format de codi esmentat, no seran processats. 
 
A partir d’ara, per a totes aquelles qüestions de cultura directament relacionades amb l’estat d’alarma (COVID-19) heu de fer servir l’adreça de correu electrònic següent: dgcultura@dgcultur.caib.es
 
Us agraïm la vostra col·laboració i que faceu arribar aquest missatge a totes aquelles entitats o persones a qui aquesta informació els pugui ser d’utilitat. 
 
Rebeu una salutació cordial.
 
Palma, 28 de març de 2020
 
Catalina Solivellas, delegada de la Presidència per a la Cultura 
Mateu Malondra Flaquer, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) 
Cristina Llambias, directora de l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB) 
Relació d’interlocutors del sector cultural

PREGUNTES FREQÜENTS RELACIONADES AMB L’ESTAT D’ALARMA COVID-19