Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2019

Sant Andreu Contemporani obre la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2019, un premi d’art jove d’abast nacional que contempla quatre modalitats: OBRA, PROJECTE, PUBLICACIÓ i COMUNICACIÓ GRÀFICA.
Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents a l’estat espanyol, nascuts després de l’1 de gener de 1983. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres que l’integren compleixin aquests requeriments.
La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de las bases.
La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-line. Els artistes interessats a participar han de completar els formularis d’inscripció.
Per a l’èxit de la inscripció és imprescindible emplenar correctament els formularis i respectar el format i pes que s’indica per a imatges i documents adjunts. Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden adjuntar enllaços per al visionat (webs personals, blocs, Vimeo, Youtube…). En el cas de no emplenar íntegrament la informació dels formularis la sol·licitud serà denegada.
El termini màxim d’inscripció on-line és 15 de març a les 24h.
El jurat d’aquesta edició està format per Beatriz Alonso (comissària i investigadora), Pablo Martínez (Cap de Programes del MACBA) i la guanyadora o guanyador del International Curatorial Residency Program 2019.
Bases de la convocatòria, https://www.dropbox.com/s/xmd3ggtvqpgpouz/PMC2019_bases_CAT.pdf?dl=0
Formulari d’inscripció, https://santandreucontemporani.wufoo.com.mx/forms/premi-miquel-casablancas-2019/