Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria d’enviament de projectes a CultSurfing 2016

DATES: 3 i 4 de novembre de 2016

ENVIAMENT DE PROPOSTES: fins al 31 de maig de 2016

ORGANITZA: Institut de Cultura de Barcelona

LLOC:  Teatre Municipal Mar i Terra (Palma)

DESCRIPCIÓ: CultSurfing és un programa promogut per l’Institut de Cultura de Barcelona i amb el suport de l’Ajuntament de Palma i l’Institut d’Estudis Baleàrics i amb la participació de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya.

Entre els projectes enviats se’n seleccionaran 60 que es penjaran al web de CultSurfing i 20 que seran presentats a les Trobades Professionals que se celebraran el 3 i 4 de novembre al Teatre Mar i Terra de Palma. Aquestes Trobades seran les que posaran en contacte els projectes culturals amb els possibles mecenes interessats i també amb la premsa per a una millor difusió.

A CultSurfing es pot participar de 2 maneres:

-Com a assistent a les trobades de dia 3 i 4 de novembre.

-Exposant un projecte cultural propi. En aquest cas, el termini de presentació de projectes és el 31 de maig.

Els projectes presentats podran correspondre a una disciplina artística o a diverses i esser de petit, mitjà o gran format i anar destinat a tot tipus de públic. Aquests projectes s’han de desenvolupar en territoris de parla catalana i s’han d’haver desenvolupat com a mínim a una edició amb data del 10 de juny de 2016.

Per a la selecció dels projectes, el jurat tendrà en compte l’originalitat, l’impacte territorial, l’interès cultural, o la capacitat de crear públics nous, entre d’altres aspectes

OBJECTE I FINALITAT: El seu objectiu és descobrir nous projectes culturals i difondre’ls, així com crear xarxes de col·laboració i connexions entre diferents àmbits territorials. Donar visibilitat a projectes innovadors organitzats per entitats, empreses, professionals de la cultura en territori de parla catalana. Establir espai d’intercanvi d’idees i experiències per a crear sinérgies entre els diferents agents culturals.

DESTINATARIS: esdeveniments culturals innovadors i singulars organitzats i produïts per professionals de la cultura, entitats, empreses o administracions.

BASES: web