Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria per a la concessió de beques d’investigació de l’IME 2019

S’obre la convocatòria per a sol·licituds de beques d’investigació de l’Institut Menorquí d’Estudis, corresponent a l’any 2019 (BOIB núm. 37 de 21-03-2019).

Temes: els corresponents a l’àmbit de cada una de les seccions de l’IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica.

Import global màxim: 32.500 € (partida: 4630-48100)
Quantia màxima per ajut: 4.500 €

Termini de presentació: dia 23 d’abril de 2019, a les 14.00 hores.

EDICTE BASES
ANNEX 1
ANNEX 2
DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI

EDICTO BASES
ANEXO 1
ANEXO 2
DOCUMENT DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA

CONVOCATÒRIA BOIB núm 37 de 21-03-2019 

http://www.ime.cat