Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria per a la Mostra de Teatre d’Igualada

TERMINI: 15 de setembre de 2016

CONVOCA: Mostra de Teatre d’Igualada

DESCRIPCIÓ: la Mostra de Teatre infantil i juvenil d’Igualada llança convocatòria per conformar les companyies que actuaran a la Mostra del 30 de març al 2 d’abril de 2017.

Les companyies que es presentin a aquesta convocatòria s’hi han de dedicar de manera professional i podran presentar espectacles de qualsevol gènere: clown, titelles, teatre, dansa, musical. Aquests espectacles poden representar-se a espais tancats o a l’exterior, poden combinar diferents gèneres i poden ser en qualsevol format (petit, mitjà o gran). Per a la selecció d’espectacles presentats es tendrà en compte la innovació en el llenguatge escènic, la contemporaneïtat, l’aportació al format i la dramatúrgia. Tendran preferència els espectacles que s’hagin estrenat el darrer any i les companyies no seleccionades en l’edició anterior.

La Mostra d’Igualada proporcionarà la infraestructura tècnica necessària per a la realització de cada espectacle, sempre i quan hagi estat presentada amb l’antelació suficient i aprovada pel responsable tècnic de la Mostra.

L’organització pagarà l’allotjament i manutenció a les companyies de fora de Catalunya i a més, pactarà amb cada companyia una quantitat fixe en concepte de desplaçament i despeses generals.

OBJECTE I FINALITAT:  seleccionar les companýies que integraran el programa oficial de la Mostra de Teatre infantil i juvenil d’Igualada 2017.

DESTINATARIS: companyies professionals de teatre destinat a un públic familiar, infantil o juvenil.

MÉS INFORMACIÓ:  web