Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria per selecció de Direcció Artística de La Caldera

ENVIAMENT DE SOL·LICITUDS: fins al 29 d’abril de 2016

CONVOCA: Centre de Creació i Arts Escèniques La Caldera

DESCRIPCIÓ: La Caldera de Barcelona és un espai de titularitat municipal, gestionada per l’associació sense ànim de lucre A.C.D.A.C., inclosa dins la xarxa pública de fàbriques de creació, que té com a activitat principal donar suport a creadors en arts escèniques i dansa a través de Residències, tallers, trobades i també acostar les arts escèniques contemporànies a la població.

Amb aquesta convocatòria, La Caldera seleccionarà una persona per al lloc de direcció artística del centre. Aquest lloc suposarà un contracte de 2017 a 2019, a jornada completa i flexibleamb unes retribucions brutes de 24.000 euros el primer any.

Les persones aspirants han de tenir coneixement del món de la dansa i experiència en dansa i arts escèniques contemporànies i en gestió estratègica. També ha de tenir capacitat de treball en equip i de comunicació.

La persona seleccionada haurà d’elaborar l’estratègia de programació del centre, organitzar els equips de treball, garantir un funcionament de servei públic i participatiu, entre d’altres atribucions.

Els aspirants han de presentar un CV i una carta de motivació abans del termini del 29 d’abril. Els preseleccionats hauran de presentar un projecte a 3 anys per a La Caldera abans del 30 de juny de 2016.

OBJECTE I FINALITAT: seleccionar la persona que ocuparà el lloc de direcció artística del Centre de Creació i Arts Escèniques La Cardera Les Corts de Barcelona.

DESTINATARIS: persones amb experiència en dansa i arts escèniques contemporànies, que reuneixin tots els requisits sol·licitats en aquesta convocatòria.

MÉS INFORMACIÓ: web