Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria plaça d’Oficial de Manteniment

Oferta de plaça: febrer 2018

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE MANTENIMENT A ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA

Empresa: Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
NIF: G57223992
Baluard de Sant Pere S / N
07012 Palma
C.C. Cotització Seg. Social: 07/1100233/09

Els candidats hauran d’enviar un Currículum complet amb fotografia a la següent adreça de correu electrònic: administracio01@esbaluard.org

També es pot enviar en un sobre tancat a:
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Plaça Porta Santa Catalina 10
07012 Palma de Mallorca
Att: Àrea d’Administració
En el sobre s’haurà d’indicar: Oferta Plaça Oficial de Manteniment

Per a més informació:
Contacte: Antonio Torres
Tel. 971 908200

Data de publicació de l’oferta: 19/01/18
Data límit de presentació: 02/02/18

Requisits
– Persona amb formació tècnica específica en Manteniment i Instal·lacions Públiques d’Edificis.
– És un requisit indispensable la titulació i experiència demostrable.
– Coneixements i experiència en muntatge d’exposicions i esdeveniments.
– Coneixements en Informàtica, Imatge i So i Il·luminació.
– Idiomes: Català, Castellà.

Valoració
Es valoraran, entre altres, les següents variables:
– Formació
– Experiència demostrable
– Domini de tècniques d’imatge i so i il·luminació
– Idiomes
– Flexibilitat horària

Contracte
Contracte inicial de 6 mesos de durada. Possibilitat de transformació en indefinit
Inici del contracte: A determinar
Contracte de 36 hores setmanals (variable segons quadrant).
Horari: Variable per quadrants mensuals, inclou caps de setmana alterns.
Es requereix flexibilitat horària per assistència i seguiment a activitats programades.

Salari brut anual orientatiu: 21.450 € / any

Funcions i línies de treball
– Manteniment general exterior i interior Complex cultural i museu.
– Assistència i suport a les diferents àrees en relació a muntatges i desmuntatges expositius, activitats, esdeveniments propis i externs…
– Arxiu i gestió documental. Contractes, proveïdors …
– Tècnic d’imatge i so en esdeveniments propis i externs. Il·luminació.
– Permanència, supervisió i control en esdeveniments propis i externs i activitats.
– Seguiment Pla d’Autoprotecció del museu.
– Cobertura Tècnic Infraestructures en el cas que fos necessari.
– I totes aquelles que siguin complementàries, conseqüència i desenvolupament de les abans assenyalades

Procés
– Enviament del currículum amb fotografia i carta de presentació.
– De totes les candidatures rebudes es seleccionarà només aquells que compleixin els requisits a través de currículum. Els seleccionats seran convocats a prova vinculada a l’exercici del treball a ocupar i compulsació de títols. Després de la prova, que serà eliminatòria, es podrà optar a l’entrevista personal.