Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior fora de les Illes Balears de projectes audiovisuals per a l’any 2017

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

Núm. 4118

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 21 d’abril de 2017 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior fora de les Illes Balears de projectes audiovisuals per a l’any 2017

 http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10646/593570/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-d-estudis