Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria per trobar un assessor musical que repensi la Revetla de Sant Sebastià 2018

Fins el proper 14 de juliol es poden presentar currículums per fer feina en la millora de la programació de la Revetla entre setembre i gener. Es tracta d’un assessorament temporal amb una remuneració de 10.890 euros i tres terminis establerts per lliurar les feines. Frade: “Aquesta figura ens ha d’ajudar a donar un caire més dinàmic, participatiu i de qualitat a les festes patronals de Palma”

Des d’avui i fins el proper 14 de juliol totes les persones interessades poden optar a presentar-se per assessorar musicalment l’Ajuntament amb motiu de la Revetla de Sant Sebastià 2018.

Amb la convocatòria d’aquesta assessoria temporal, l’àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial vol contribuir a repensar l’actual model de festes patronals i avançar cap a un model amb més coherència musical a les places,  més concurrència de grups musicals locals i nacionals, evitar que repeteixin alguns grups entre diferents edicions i millorar els processos participatius d’enquestes. A més, des de l’àrea volen que aquest nou model artístic de la Revetla inclogui disciplines artístiques diferents a la música com ara teatre i dansa.

Les bases d’aquesta convocatòria pública, que ja es pot consultar a l’apartat Pefil del Contractant/Contractes menors de la web de l’Ajuntament www.palma.cat  estipulen que la figura d’assessoria musical es contractarà per al període que va des del 15 de setembre de 2017 i fins el 31 de gener de 2018, que és l’època en la que es duu a terme tota la contractació de la Revetla de Sant Sebastià. El preu màxim del contracte és de 10.890 euros Així, des de l’àrea, s’han estipulat tres terminis generals de les feines que haurà de dur a terme l’assessoria musical:

1r. termini:

  • Setembre: informar i difondre les vàries convocatòries per a la captació

d’artistes i equips de so i llum de cara a la Revetla de Sant Sebastià.

  • Octubre:

-Preparació del contingut per a la presentació de les enquestes per

tal de captar les preferències musicals dels ciutadans.

-Proposar una programació que tingui en compte altres disciplines

artístiques, així com informar i difondre les convocatòries que

l’Ajuntament de Palma realitzi al respecte.

2n termini:

  • Novembre: recopilació i sistematització de les dades de les enquestes per a

l’elaboració de l’informe de les diferents opcions resultants de cara a la

contractació dels artistes i equips de so i llum.

  • Desembre: informar de les propostes d’equips de so i llum més adients als

requeriments tècnics dels artistes i grups musicals proposats a cada plaça de

la Revetla de Sant Sebastià

3r. Termini:

  • Gener: Seguiment del desenvolupament de la Revetla:

 

Més informació: http://perfilcontractant.palma.cat/portal/PALMA/contratante/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_108725_1.pdf