Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

EXTRACTE de la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors

EXTRACTE de la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

1. Pressupost anual: 160.000 €

2. Línies de subvenció:

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat dels artistes, mànagers i representants, editors fonogràfics i altres professionals de l’àmbit de la música.

b) Projectes de promoció exterior

Suport a projectes de promoció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors.

3. Beneficiaris:

Mobilitat:

Persones físiques i jurídiques dedicades a la composició i interpretació musical i altres agents de l’àmbit de la música, independentment de la residència fiscal.

Projectes de promoció exterior

Persones físiques i jurídiques amb activitat professional relacionada amb la interpretació i composició musical, la representació d’artistes, la producció i l’edició de fonogrames, la producció d’espectacles independentment de la seva residència fiscal.

4. Projectes que se subvencionen

Mobilitat:

Trasllat i allotjament de personal artístic i tècnic a fora de l’illa de residència amb motiu de:

· Actuació en directe.

· Assistència a fires professionals, amb o sense actuació en directe o estand de venda comercial.

· Estades de formació i residències musicals.

Projectes de promoció exterior:

Accions dins un pla de promoció exterior com ara:

· Gira de concerts fora de l’illa de residència o participació a fires professionals.

· Producció de materials gràfics, fonogràfics i audiovisuals de suport a gires, actuacions en directe i presència a fires professionals.

· Contractació de serveis professionals de producció, personal artístic i tècnic, de comunicació, etc. per a gires de concerts.

5. Despeses que cobreix:

Mobilitat:

Despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i allotjament, fins als màxims especificats.

Projectes de promoció exterior:

· Despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i allotjament, fins als màxims especificats.

· Producció d’elements gràfics, audiovisuals i fonogràfics.

· Honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

· Lloguer d’equipaments.

· Edició i traducció de material gràfic.

6. Imports màxim:s

Mobilitat:

Illes Balears 70 € 50 € 300 € 1.000 €
Espanya peninsular 1 ciutat 150 € 50 € 400 € 2.000 €
+ 1 250 €
Europa i les Canàries 1 ciutat 350 € 50 € 400 € 3.000 €
+ 1 500 €
Fora d’Europa 1 ciutat 800 € 50 € 400 € 4.000 €
+ 1 1.000 €
Zona Desplaçament per persona Allotjament persona/dia Càrrega Màxim

Cal justificar el desplaçament i estada amb factures. Només es pagarà l’import justificat fins arribar als màxim anteriors.

Projectes de promoció:

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts a les bases fins a un màxim de 8.000 € per projecte.

Màxim anual:

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 25.000 € a l’any.

7. Pagament

El pagament de la subvenció es fa efectiu mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda..

8. Obligacions dels beneficiaris

· Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

· S’ha de fer constar el patrocini en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip ILLENC i del programa promocional BCulture, que es troben a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat.

9. Termini de presentació de sol·licituds:

– 15 dies abans de l’inici de l’activitat

– S’accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2017

Més informació: www.iebalearics.org / www.illenc.cat i subvencions@iebalearics.org / subvencions@illenc.cat

 

Palma, 8 de febrer de 2017

El director de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Josep Ramon Cerdà Mas