Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

EXTRACTE de la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecte exterior de les arts visuals

EXTRACTE de la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecte exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
  Acreditació vàlida

Text

1. Pressupost anual: 160.000 €

2. Línies de subvenció

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat d’artistes i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears.

b) Projectes de projecció exterior

Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears.

3. Beneficiaris

Mobilitat:

 • Empreses, creadors i agents culturals relacionats amb l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, independentment de la residència fiscal.

Activitats de projecció exterior:

 • Empreses del sector de les Illes Balears i les que tenen residència fiscal fora de la Comunitat Autònoma que produeixin i organitzin activitats de promoció relacionades amb creadors de les Illes.
 • Persones físiques amb alta en epígrafs relacionats amb les arts visuals.

4. Activitats que se subvencionen

 • Assistència a fires, festivals i jornades de formació.
 • Exposicions i activitats artístiques.
 • Participació en residències i tallers artístics.
 • Assistència i participació a jornades, fires i festivals, amb o sense actuació.

5. Despeses que cobreix:

Mobilitat: Desplaçaments de persones i càrrega i allotjament.

Activitats de projecció exterior:

 • Producció d’obra vinculada a l’activitat de promoció (màxim 5.000 €).
 • Desplaçament del personal artístic i dos tècnics, allotjament i quilometratge.
 • Transport de concentració i dispersió de l’obra.
 • Pòlissa clau a clau.
 • Muntatge i desmuntatge.
 • Quotes d’acreditació i lloguer d’estands.
 • Honoraris de persones i contractació de serveis professionals.
 • Edició i traducció de material gràfic i de promoció.
 • Assegurança mèdica (residències).

6. Import màxim

Mobilitat:

Zona Desplaçament per persona Allotjament persona/dia Càrrega Màxim
Illes Balears

70 €

50 €

500 €

1.000 €

Espanya peninsular

150 €

50 €

1.000 €

2.000 €

Europa i les Canàries

400 €

50 €

1.500 €

3.000 €

Fora d’Europa

1.000 €

50 €

2.000 €

4.000 €

Cal justificar el desplaçament i estada amb factures. Només es pagarà l’import justificat fins arribar als màxim anteriors.

Activitats de projecció exterior:

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts a les bases, fins a un màxim de 25.000 €.

Màxim anual:

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 25.000 € a l’any.

7. Pagament

El pagament de la subvenció es fa efectiu mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

8. Obligacions dels beneficiaris

 • Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.
 • S’ha de fer constar el patrocini en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip ILLENC i del programa promocional BCulture, que es troben a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat.

9. Termini de presentació de sol·licituds

15 dies abans de l’inici de l’activitat.

S’accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2017.

Més informació: www.iebalearics.org / www.illenc.cat i subvencions@iebalearics.org

 

Palma, 8 de febrer de 2017

El director de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Josep Ramon Cerdà Mas