Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

La Conselleria de Cultura convoca una nova línia d’ajuts de l’IEB de suport a l’edició i difusió d’estudis relacionats amb la cultura i la història de la democràcia a les Illes Balears per a l’any 2018

S’hi destina 60.000 € amb un màxim de 6.000 € per publicació

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports convoca una nova línia específica de subvencions de l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb la col·laboració de la Direcció General de Participació i Memòria Democràtica, amb la intenció d’estimular la recerca històrica, tant la que es fa en àmbits acadèmics com la que es fa de la mà d’investigadors i investigadores, amb una vocació de ser publicades i difoses tant a les Illes Balears com a l’exterior.

Aquesta nova línia d’ajuts té per objecte contribuir al coneixement i difusió d’aspectes i períodes històrics relacionats amb la cultura i la història de la democràcia a les Illes Balears, així com el seu context estatal i internacional.

És en compliment del marc de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, de 19 d’abril, que en el seu art. 28 assenyala la necessitat d’investigació científica i divulgació de la memòria democràtica en la qual podran participar, entre d’altres, universitats, entitats memorialistes, associacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista i investigadors particulars.

D’aquesta manera, es vol donar suport a l’edició físic i/o digital i difusió d’estudis per a l’any 2018 durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2018, amb la finalitat que cap estudi d’investigació de memòria històrica i democràtica quedi sense publicar per manca d’ajuda.

Aquesta convocatòria pretén impulsar aquells estudis dedicats a persones i entitats compromeses amb els valors democràtics al llarg del període històric que comença amb la II República, continua amb la Guerra Civil, la dictadura franquista i la Transició, fins arribar a l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia.

En queden excloses les reimpressions o reedicions de llibres publicats fa menys de 10 anys.

Es podran comptabilitzar i incloure les despeses següents:

  • Producció
  • Disseny i maquetació
  • Traducció
  • Distribució
  • Avançament dels drets d’autor

Els títols que hagin obtingut la subvenció s’han de distribuir en totes les illes. El tiratge mínim ha de ser de 500 exemplars. Aquesta nova línia, dotada amb 60.000 euros, xifra l’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant en 15.000 € i l’import màxim per títol serà de 6.000 €. El tant per cent màxim que es subvencionarà és del 80% com a màxim, si els beneficiaris no compten amb cap altre ajut. Si tenen altres ajuts, entre el 40% i el 60%.

El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia natural de la publicació de la convocatòria en el BOIB, aquest mateix dissabte 6 d’octubre de 2018, i romandrà obert fins al 15 de novembre de 2018. El termini per esmenar la documentació presentada amb la sol·licitud és de 15 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la notificació del requeriment a la persona interessada.