Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

“Menorca nom a nom” I Jornada de Toponímia de Menorca

El Llatzeret, divendres 25 i dissabte 26 de setembre de 2020 

Full d’inscripció

Nom:

Llinatges:

a/e:

Telèfon:

Vull participar en l’excursió amb barca de dissabte matí:                □ Sí                 □ No

ADVERTIMENT:

Les dades personals facilitades en aquest document s’incorporaran en un fitxer de l’IME amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos personalment a l’IME o mitjançant aquesta adreça de correu electrònic: adm.ime@cime.es.