Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Premis literaris Ciutat de Manacor

Disposicions generals dels Premis Literaris Ciutat de Manacor

1. Les obres participants als Premis Literaris Ciutat de Manacor han de ser originals, inèdites i escrites en català.

2. Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’han de presentar per triplicat, enquadernats o grapats. A més, cal presentar una còpia en suport informàtic (CD o pen drive), en format pdf.

3. Els originals no han de dur la identificació de l’autor o autora, però sí el títol i un pseudònim a la coberta. Cal adjuntar-hi un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar el mateix pseudònim. El sobre ha de contenir el nom i els llinatges, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i una fotocòpia del DNI de l’autor o autora.

4. Cada autor o autora pot presentar un màxim d’una obra a cada modalitat.

5. La presentació d’una obra comporta, així mateix, que l’autor/a no té compromesos els seus drets d’edició, que l’obra no s’ha presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació i que no ha estat guardonada amb anterioritat.

6. Els premis estan subjectes a la normativa legal vigent.

7. En haver presentat una obra al certamen, l’autor/a ja no pot retirar-la per fer-hi correccions o ampliar-ne el text, ni tampoc per renunciar al premi.

8. El termini de presentació d’originals comença l’1 de febrer i finalitza el 15 d’abril de 2016.

9. Lloc de presentació d’originals: Institució Pública Antoni M. Alcover (carrer del Pare Andreu Fernàndez, 12, 07500 Manacor. Mallorca). Les obres també es poden enviar per correu ordinari certificat a l’adreça de la Institució Pública Antoni M. Alcover, sempre que la data d’expedició no sigui posterior al 15 d’abril de 2016.

10. El jurat corresponent decideix quina és l’obra guanyadora en cada modalitat. Tan sols es pot atorgar el premi a una única obra i a un únic autor. El premi es pot declarar desert.

11. L’Ajuntament de Manacor promou la publicació de les obres premiades.

12. Els originals no guardonats no es retornen.

13. El nom dels guanyadors es fa públic durant l’acte d’entrega dels Premis Ciutat de Manacor 2016.

14. Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament de la convocatòria del concurs ha de ser resolt per l’organització d’aquests premis.

15. El fet de participar al Premis Ciutat de Manacor de Literatura suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Així mateix, el guanyador es compromet a ser present a l’acte de lliurament dels Premis i, si es dóna el cas, a participar a l’acte de presentació de l’obra publicada

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/02/archivo_doc301952.pdf”]