Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Primers ajuts de l’ICIB per a donar suport a projectes audiovisuals

REDACCIÓ PALMA, 07.06.2019. Obert el termini per als primers ajuts de l’ICIB per donar 
suport a l’intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes 
audiovisuals. Des d’avui i fins al 15 de setembre es poden lliurar les sol·licituds a 
la convocatòria, la línia de mobilitat de la qual s’ha ampliat a tot el món

El Govern de les Illes Balears, per mitjà de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, ha obert avui el termini de la convocatòria de subvencions de 2019 per donar suport a l’intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals, la qual a partir d’aquesta edició assumeix el nou Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB).

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a l’intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals dels professionals i les empreses audiovisuals de les Illes Balears durant el període comprès entre l’1 de desembre de 2018 i el 30 de novembre de 2019 per fomentar l’intercanvi cultural i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com entre les Balears i l’exterior. Les despeses han de ser respecte de l’activitat subvencionada i dins el període esmentat.

El termini per presentar les sol·licituds s’obre a partir d’avui, divendres 7 de juny, i estarà obert fins al 15 de setembre de 2019. Si bé cal recordar que per a les activitats que s’hagin dut a terme entre l’1 de desembre de 2018 i el 30 de juny de 2019, les sol·licituds s’han de formalitzar entre el 7 i el 30 de juny de 2019. Per a la resta de sol·licituds, amb activitats que es duguin a terme a partir de l’1 de juliol de 2019, les sol·licituds s’han de formalitzar amb un mínim de deu dies hàbils abans de l’inici de l’activitat.

La convocatòria es pot consultar en aquest enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10996/622793/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-d-industr 

Mobilitat arreu del món i projecció exterior per fomentar la internacionalització

En aquesta convocatòria s’estableixen dues línies de subvenció: una de mobilitat i una de projecció exterior. Enguany la línia mobilitat, que cobreix principalment desplaçaments, allotjaments i acreditacions per assistir a fires, mercats i fòrums de producció i coproducció, així com a jornades formatives, tallers i conferències, etc. s’ha ampliat a tot el món. Per altra banda, la línia de projecció exterior o internacionalització cobreix, a més, les despeses d’altres conceptes com ara traducció, adaptació i incrustació de subtítols; producció de teasers, tràilers o screeners, així com producció i edició de material promocional i accions publicitàries i d’estratègia.

A aquestes ajudes es destina, per a l’any 2019, un import total de 160.000 €. L’import màxim anual que es pot concedir per a la modalitat de mobilitat és de 15.000 € per sol·licitant durant tot el període subvencionable d’aquesta convocatòria. Cada zona en concret (Illes Balears, Espanya peninsular, Europa i Canàries, i fora d’Europa) té una quantitat determinada assignada per concepte (desplaçament, allotjament i acreditació), que el beneficiari pot percebre en la seva totalitat sempre que no se superi el màxim estipulat:

Zones Desplaçament per persona     Allotjament persona/dia      Acreditació
     per persona
   (Màx. 2 pers.)
                 Màxim
Illes Balears                                   100 €                                  100 €                 350 €                 1.500 €
Espanya peninsular                                   150 €                                  100 €                 400 €                 1.800 €
Europa i Illes Canàries                                   400 €                                  120 €                 500 €                  3.500 €
Fora d’Europa                                   900 €                                  150 €                  600€                  4.000€

Pel que fa a les activitats relacionades amb la projecció exterior, la subvenció cobreix com a màxim el 50 % del cost total del pla d’exteriorització fins a un màxim de 25.000 €, sempre que l’acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors no superi l’establert en la normativa europea. L’import mínim a sol·licitar és de 600 €.