Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Quart Premi ‘Francesc Garriga’ de Poesia

Quart Premi ‘Francesc Garriga’ de Poesia

BASES DEL PREMI FRANCESC GARRIGA 2019.

Les editorials La Breu Edicions, AdiA Edicions, Edicions del Buc i Cafè Central, amb el patrocini de Liberisliber, convoquen conjuntament per quart any consecutiu el Premi “Francesc Garriga de Poesia” adreçat a poetes inèdits, per tal de rememorar l’amic i poeta.
1. Hi podran concórrer, en català, tots els poetes
que NO hagin publicat cap llibre i siguin autors inèdits
(ni de poesia ni altres gèneres. També es comprovarà el
registre ISBN.) fins al moment de tancar aquesta convocatòria, sense cap límit d’edat.*

2. El premi consistirà en la publicació del llibre dins
la col·lecció “Francesc Garriga”, que co-editaran les
quatre editorials convocants del Premi, i una escultura
de l’artista Ferran Garcia. Les editorials convocants
s’ocuparan que el llibre premiat tingui una àmplia difusió
al llarg i ample de tots els territoris de parla catalana.

3. L’edició del llibre guanyador sortirà impresa dins la primera quinzena de desembre de 2019 i es signarà un
contracte estàndard d’edició.

4. Es presentarà una còpia electrònica del llibre original
en format PDF a l’adreça: premigarriga@gmail.com

5. A la primera pàgina del llibre s’hi consignarà el nom del Premi, i el nom, cognoms, adreça postal, telèfon i adreça electrònica del poeta. No s’admeten treballs sota pseudònims.

6. Les obres concursants s’hauran d’enviar a l’adreça
electrònica abans esmentada en el període entre l’1 de
febrer i el 15 de maig de 2019.

7. Les obres concursants hauran de tenir una llargada
similar a un llibre corrent de poesia.

8. El Jurat estarà format per les següents persones:
Pau Sif, Lucia Pietrelli, Jaume Coll Mariné, Laura López,
Víctor Sunyol, Ester Andorrà i Pol Guasch —que actuarà
com a secretari.

9. El Jurat podrà declarar desert el Premi i resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades
en aquestes bases.

10. El veredicte del premi es farà públic el 5 d’octubre de 2019, en un acte literari al LiberisLiber de Besalú, del
qual s‘informarà oportunament.

*Es considerarà inèdita la persona que hagi participat a alguna antologia o recull de contes i la seva extensió no superi un 20% del total del llibre on es recull.