Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Subvencions per a dotació d’equipaments per a biblioteques, arxius i museus

TERMINI: 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al BOIB

DATA DE PUBLICACIÓ: 9 de juliol de 2016

CONVOCA: Consell de Mallorca

DESCRIPCIÓ: convocatòria d’ajuts per a equipament de biblioteques, museus i arxius, de l’administració local de Mallorca o dels organismes públics que en depenen. L’equipament que pot esser objecte de subvenció és:

Biblioteques

Mobiliari específic per a biblioteques, lectors de llibres electrònics, lectors de codis de barres, ordinadors portàtils, ordinadors de taula, impressores, escàners, senyalització.

Museus

Mobiliari per a sales d’exposició, mobiliari per a magatzem, termohigròmetre, ordinadors de taula, luxòmetre, caixa de plàstic amb tapadora, plantxa ethafoam.

Arxius

Aspiradors amb filtres Hepa, termohigròmetres, caixes de conservació per a documents, fotografies i llibres, sobres de conservació per a fotografies i documents.

OBJECTE I FINALITAT: dotar a les biblioteques, museus i arxius de l’equipament adequat per a dur a terme la seva activitat de manera eficient, millorar la prestació de servei públic que ofereixen, fomentar i apropar la cultura a la ciutadania.

DESTINATARIS: biblioteques, museus o arxius de l’administració local de Mallorca o dels organismes públics que en depenen que tenguin per objecte dur a terme un projecte cultural consistent en la dotació d’equipaments entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016. Aquestes entitats han d’esser un centre obert al públic i amb bones condicions per a oferir una atenció al públic adequada i de qualitat.

MÉS INFORMACIÓ:

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/07/subvbibliotcat.pdf”]