Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions per al foment de la competitivitat de l’Artesania

TERMINI: 1 mes natural a partir del dia després de la publicació al BOIB

DATA DE PUBLICACIÓ: 21  d’abril de 2016

CONVOCA: Consell Insular de Mallorca

DESCRIPCIÓ: el Consell de Mallorca convoca ajuts per a fomentar la competitivitat en l’activitat artesana. Aquests ajuts aniran destinats a l’organització de fires, participació per part d’associacions o empreses, a la millora de la formació professionals, a la difusió dels oficis artesans, a la millora dels tallers. Cada una d’aquestes categories rebran una quantitat d’ajuts diferent.

OBJECTE I FINALITAT: desenvolupament de programes per fomentar la competitivitat de l’empresa artesana i promoure la comercialització dels productes artesans i la seva difusió i garantir el coneixement dels oficis artesans.

DESTINATARIS: persones i comunitats de béns i autònoms que es dediquin a l’artesania illenca; associacions i treballadors asalariats; ajuntaments de Mallorca que ja es trobin dins una zona d’interès artesanal ja declarada.

MÉS INFORMACIÓ: BOIB