Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

VI Certamen Femení d’Instal·lació Artística 2019


VI CERTAMEN FEMENÍ D’INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA 2019
BASES DEL CERTAMEN CAN PRUNERA MUSEU MODERNISTA

Les Bases del VI Certamen Femení d’Instal·lació Artística 2019 comprenen les bases de participació per a la selecció d’una artista:
1- Podrà participar en aquest certamen qualsevol dona artista major de 18 anys, resident a l’Estat espanyol amb independència del seu lloc d’origen. Fem discriminació positiva per posar en valor i donar visibilitat la feina de les dones artistes més enllà del seu discurs artístic.
2- Cada participant només podrà presentar un sol projecte, del que ha de ser autora i propietària. S’ha de presentar un projecte específic que ha de respondre a les característiques del lloc amb una proposta innovadora.
3- El projecte d’instal·lació artística s’haurà d’adequar a l’espai proposat pel museu: escala de caragol central (vegeu imatges). Mesures del buit de l’escala: 10 m d’alt x 2,5 m diàmetre. El museu disposa de certes subjeccions per penjar l’obra. Els sistemes de subjecció s’haurien de justificar tècnicament i a dins del pressupost.
4- La tècnica i temàtica del certamen és lliure, si bé, la peça s’haurà de cenyir a l’espai anteriorment proposat. S’aconsella tenir en compte la filosofia del museu per realitzar l’obra, per la qual cosa els projectes artístics no podran anar en contra d’aquesta.
5- Es podrà visitar l’espai expositiu abans d’entregar el projecte per tal d’adequar-ho tant com sigui possible, o consultar els dubtes necessaris amb el contacte indicat.
6- Al projecte hi ha de constar:
– Nom, adreça, adreça electrònica i telèfon.
– Fotocòpia del DNI o passaport de l’autora.
– Currículum.
– Adreça del blog, web, o qualsevol altre enllaç de l’artista en cas que hi tingui.
– Especificació del títol, tècnica, format/dimensions aproximades, necessitats tècniques i pressupost de material i muntatge per dur-lo a terme (màxim 2.000 €), esbós, croquis/disseny del muntatge. El pressupost ha d’incloure fins a 2.000 € de producció (cal incloure; muntatge, desmuntatge, trasllats, allotjament, materials, sistema de subjecció, maquinària si es cal, transport de l’obra i assegurança). A les quanties s’hi ha d’incloure els impostos i retencions corresponents.
– Descripció conceptual del projecte de màxim 10 línies.
7- El fi del termini de lliurament dels projectes és dia 29 de desembre del 2018, en format electrònic a museu@canprunera.net, en paper a Can Prunera Museu Modernista, Carrer Lluna 86 i 90, 07100 (Sóller), de dimarts a diumenge, de 10.30 h a 18.00 h, o per correu ordinari o per agència de transports a la mateixa direcció (la data del mata-segells no podrà ser posterior al 29 de desembre). La presentació pública de l’obra serà dia 9 de març. Per la presentació de projectes via correu electrònic, només serà vàlida la participació un cop rebut un correu electrònic de confirmació de recepció enviat per l’Organització. Si la participant no rebés correu de resposta, hauria de contactar amb l’Organització al 971 638 973, abans de les 18 h del 29 de desembre de 2018.
La participant podrà adjuntar fins a un màxim de 25 MB a cada correu. S’ha d’especificar a l’assumpte: OC E ACI O O A A I A CE A E 2019
8- En el cas que s’enviï mitjançant agència de transport, ho seran per compte i risc dels seus autors, a ports pagats. La Fundació Tren de l’Art no es responsabilitza de la deterioració de les obres per embalatge inadequat.
9- A part del projecte, també s’haurà de presentar un dossier gràfic amb un màxim de 10 d’obres recents, esbossos o treballs personals realitzats per l’autor (fins a un màxim de 10 pàgines). Els projectes de noves tecnologies podran anar acompanyats, a més, d’un URL o un enllaç extern).
10- El Certamen Femení d’Instal·lació Artística, contempla un premi dotat en 1.000 € (en qualitat dels honoraris de l’artista: 80% en l’acceptació del premi i 20% quan es publiqui) i en l’execució de l’obra al museu, a més de la difusió a premsa de la pertinent autora i de tot el seu bagatge artístic.
11- El jurat del concurs comunicarà el resultat a la premiada personalment i seguidament es farà públic el projecte guanyador. ’execució de la intervenció s ha de realitzar d acord amb l’esbós presentat i validat per l’Organització.
12- Tant el projecte com l’obra guanyadora quedarà en propietat de l’artista encara que la Fundació Tren de l’Art, podrà reproduir-la en catàlegs, planes web, xarxes, etc. Fent-se constar sempre l’autoria de l’obra.
13- El jurat estarà format per persones relacionades amb l’art contemporani i que seran designades per la Fundació Tren de l’Art. El jurat completarà amb el seu criteri els dubtes que poguessin plantejar la interpretació d’aquestes bases i la seva decisió serà inapel·lable.
14- El premi podrà quedar desert si el jurat considera que els projectes presentats no tenen la qualitat suficient.
15- Per a qualsevol consulta: telèfon 971 63 89 73. Correu electrònic
museu@canprunera.net.
16- La participació en aquest certamen condueix a la total acceptació de les presents bases, així com de les decisions que pugui prendre l’organització de cara al millor desenvolupament d’aquest. (Sense influir en el contingut o forma de l’obra contra la voluntat de l’artista).

Bases PDF