Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

VI Jornades sobre Ciència i Art

DATES: 19, 20 i 21 d’octubre de 2016

ENVIAMENT DE PONÈNCIES: fins al 26 de juny de 2016

ORGANITZA: Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE)

LLOC:  Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicacions (Universitat Politècnica de Madrid)

DESCRIPCIÓ: a les VI Jornades Tècniques sobre Ciència i Art. Ciència i Tecnologies aplicades a la conservació del Patrimoni  s’inclouran continguts com: criteris de conservació del Patrimoni Cultural, la necessitat de realitzar un bon diagnòstic abans de fer qualsevol actuació, la necessitat de col·laboració i interdisciplinarietat entre disciplines artístiques, històriques i científiques, nous materials i noves tècniques de conservació i restauració o innovacions tecnològiques que poden esser utilitzades en l’àmbit de la conservació del Patrimoni Cultural.

Fins al 26 de juny es poden presentar els resums de les ponències sobre Ciència i Art. A continuació un comitè científic els avaluarà i seleccionarà les que hagin d’esser presentades durant les Jornades. Aquestes ponències seran publicades en un monogràfic específic.

OBJECTE I FINALITAT: eliminar barreres entre la Ciència i l’Art i establir ponts entre ambdues disciplines, així com fomentar la protecció i conservació del Patrimoni.

DESTINATARIS: investigadors de la utilització de les noves tecnologies i la ciència aplicades a la conservació del Patrimoni Cultural.

BASES: pdf

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/06/ConvCienciaArte6.pdf”]