Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

XLV Premi Born de Teatre 2020

El Cercle Artístic de Ciutadella ha decidit que, de manera excepcional i a causa de les conseqüències derivades de la pandèmia del Covid-19, que en la convocatòria del XLV Premi Born 2020, s’acceptin els originals enviats tant per correu electrònic com per correu postal.

http://www.cercleartistic.com/noticia.php?id=599

Per a les obres enviades per correu postal es mantenen les bases presentades al mes de març. Per a les obres enviades per correu electrònic es modifiquen puntualment les bases, les quals s’han de complir per acceptar els treballs presentats.

La resta de bases són les mateixes per als treballs presentats mitjançant correu postal o correu electrònic.

Podeu consultar les bases de la convocatòria i la seva modificació excepcional a la pàgina web del Cercle Artístic: www.cercleartistic.com i www.premiborndeteatre.com

Bases