Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

XXVI edició del Premi narrativa i Premi de narrativa infantil i la VI edició del Premi de poesia Ciutat d’Eivissa

L’Ajuntament d’Eivissa ha convocat els Premis Literaris Ciutat d’Eivissa que enguany arriben a la XXVI edició del Premi narrativa i Premi de narrativa infantil i la VI edició del Premi de poesia. El termini d’inscripció en el concurs serà des de l’1 al 30 de setembre.

L’objectiu dels Premis Literaris és motivar l’escriptura en llengua catalana, fomentar la creació i la difusió de la nostra literatura a diferents àmbits i animar a l’edició de publicacions i com una activitat de gaudi cultural important per a la població del municipi.

Els Premis Literaris Ciutat d’Eivissa, que compten amb les categories de narrativa, narrativa infantil i poesia, estan oberts a tota creació literària i inèdita en llengua catalana. El termini d’inscripció en el concurs serà des de l’1 al 30 de setembre i les inscripcions hauran de presentar-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa.

Podran participar en el concurs totes aquelles persones físiques, siguin escriptors/es professionals o aficionats, que tinguin més de 18 anys i que tinguin nacionalitat espanyola o residència habitual a l’estat espanyol, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, i que compleixin amb al resta de condicions i requisits que estableixen aquestes Bases. Així mateix podran participar els menors de 18 anys, però es requerirà autorització atorgada pel seu pare, mare o tutor legal.

Cada autor podrà presentar fins a un màxim de 2 obres per categoria i les obres literàries podran presentar-se fins al dia 30 de setembre com a data límit. El lloc de presentació és el Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa, al carrer Canàries, 35 o al Registre d’entrada de plaça Espanya, 1, abans de les 14 hores. Si les obres són lliurades per correu, o agència de transport, hauran de contenir en el sobre exterior la data de lliurament a l’oficina d’origen, que haurà de ser igual o anterior al dia 30 de setembre de 2018 a les 14 hores.

En aquest cas, s’ha d’informar i justificar aquesta presentació a cultura@eivissa.es, com a màxim, l’últim dia de presentació de sol·licituds.

Les obres s’hauran de presentar en el següent format:
– El premi de Narrativa ha de ser a l’entorn de 150 folis mecanografiats a una cara i dos espais (2.100 caràcters per pàgina).
– El premi de Narrativa infantil ha de ser a l’entorn dels 10 folis mecanografiats a una cara i dos espais (2.100 caràcters per pàgina).
– El premi de Poesia, un poema o col·lecció de poemes. Extensió mínima de 120 versos.

La forma de presentar les obres haurà de garantir a tot moment l’anonimat de l’autor de les mateixes perquè el concurs flueixi amb una major transparència i garantia.

Pel que fa als premis, el premi de Narrativa està dotat amb 2.300,00 euros. El jurat pot establir un finalista. En tal cas, el premi estarà dotat amb 1.600,00 euros i el finalista amb 700,00 euros. El premi de Narrativa infantil està dotat amb 1.000,00 euros. El jurat pot establir un finalista. En tal cas, el premi estarà dotat amb 700,00 euros i el finalista amb 300,00 euros. El premi de Poesia està dotat amb 1.000,00 euros. El jurat pot establir un finalista. En tal cas, el premi estarà dotat amb 700,00 euros i el finalista amb 300,00 euros.

Enllaç a:
· Bases dels Premis Literaris Ciutat d’Eivissa 2018
· Tall de veu del regidor de Cultura, Pep Tur