Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

XXXVII Jornades d’Estudis Històrics Locals

REDACCIÓ PALMA, 30.04.2019. Obert el termini per presentar propostes 
per a les XXXVII Jornades d’Estudis Històrics Locals, que tenen com a 
eix central la música a les Balears. La Conselleria de Cultura, Participació 
i Esports obre el termini fins al 15 de juliol per presentar propostes de 
comunicacions per a les Jornades organitzades per l’IEB

Les XXXVII Jornades d’Estudis Històrics Locals, organitzades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) i que es celebraran del 7 al 9 de novembre a l’Arxiu del Regne de Mallorca, a Palma, versaran enguany sobre La Música a les Illes Balears. Llenguatges sonors des dels anys seixanta fins a l’actualitat.

L’IEB ha obert el termini de presentació  de propostes de comunicació  per a les jornades i es mantindrà  fins el 15 de juliol de 2019.

El comitè  científic avaluador de les propostes està  format per Bàrbara Duran, Isidor Marí, Jaume Escandell, Tomeu Canyelles i Francesc Vicens.

Les jornades tindran com a objectiu l’estudi de la música produïda a les Illes Balears des de la dècada dels anys seixanta fins al temps present, establint un recorregut amb perspectiva històrica i transversal a través de diferents escenes, estils i èpoques que permeti connectar-la amb altres camps temàtics com la literatura, l’art o les indústries culturals.

Les propostes han de seguir les directrius següents:

· El fet musical insular (Mallorca, Menorca i/o les Pitiüses) des dels contextos socials i culturals de les darreres dècades.

· La música popular (popular music) des de diferents perspectives: gènere, llengua, globalització, identitat, etc.

· Fenòmens globals de les indústries culturals en el context insular.

· La producció musical en relació amb altres disciplines artístiques com ara el cinema, el grafisme o la poesia.

· Estudis de casos en què la música pugui actuar com a objecte hipertextual.

Les propostes han de tenir una extensió  de 3.000 caràcters com a màxim (comptant els espais i la bibliografia), i s’han d’acompanyar d’un currículum breu i les dades personals de l’autor: nom i llinatges, adreça postal, municipi, codi postal, telèfon i adreça electrònica. Les propostes s’han d’enviar a l’adreçaelectrònica:

publicacions@iebalearics.org.

El 2016, per primera vegada en la seva història, les Jornades d’Estudis Històrics Locals es varen dur a terme fora de Mallorca, en concret a Formentera, sobre ‘Patrimoni immaterial. Entre la revisió i la descoberta’, amb coordinació d’Andreu Ramis. El 2017, tingueren lloc a Eivissa, a Can Ventosa, sobre ‘Estudis de cinema i audiovisual’, amb coordinació de M. Magdalena Brotons; i el 2018, a la seu de l’Institut Menorquí d’Estudis, a Maó, sobre ‘Els jueus a les Balears’, amb coordinació de Jordi Maíz. Enguany tornen a ser a Mallorca i es duran a terme a l’Arxiu del Regne de Mallorca.