Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

El Mirador “El joc del penjat: ʻMiss Massʼ ” Gabriel Lacomba

GABRIEL LACOMBA

SETEMBRE 2019 El joc del penjat: ʻMiss Massʼ

-La massificació a Palma, Mallorca, de Son Espanyolet al Centre Històric – «

“Cada home porta en si una habitació. És un fet que ens confirma la nostra pròpia oïda. Quan es camina ràpid i s’escolta, especialment de nit, quan tot al nostre voltant és silenci, se senten, per exemple, els tremolors d’un mirall de paret mal penjat”.

Franz Kafka