Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

El Pla de Cultura presenta 35 noves mesures

REDACCIÓ PALMA, 27.07.2018. El Pla de Cultura presenta 35 mesures basades en el marc competencial del Govern, com el Pla Estratègic
de Patrimoni i la creació del Consell de la Cultura de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports avança en la confecció del Pla de Cultura de les Illes Balears que ha de marcar un canvi de paradigma en matèria de cultura en els propers 10 anys.

El procés d’elaboració del Pla de Cultura de les Illes Balears és inèdit, fet que ha volgut destacar la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, en la presentació aquest divendres d’un nou document, perquè, més enllà que el Govern va presentant públicament i periòdicament el seu contingut a mesura que el va planificant, el redactat es va implementant en paral·lel al seu desplegament amb l’execució de les accions que inclou el Pla. A la consellera, l’han acompanyat la directora general de Cultura, Joana Català, i la coordinadora del Pla de Cultura, Berta Sureda.

Aquest nou capítol, el tercer, presenta un àmbit d’actuació basat en el marc competencial del Govern de les Illes Balears. D’aquesta manera, la major part de les actuacions que s’hi proposen són competència del Govern o es confeccionen en col·laboració amb alguns dels organismes insulars i municipals que treballen en matèria de cultura. El nou document integra, de forma transversal, les aportacions de les jornades professionals organitzades per la Conselleria, trobades i documentació de referència i presenta un pla d’actuació concret amb 35 mesures específiques i aplicables a través de 5 eixos estratègics.

Aquests eixos estratègics que marquen l’anomenat capítol 3 del Pla són la participació; una xarxa d’institucions obertes, accessibles i participades; la igualtat de dret en l’accés a la cultura; un teixit cultural enfortit i divers i unes millores estructurals del sistema organitzatiu de la cultura.

Algunes de les novetats principals d’aquest document 3 del Pla de Cultura és que inclou el Pla Estratègic del Patrimoni de les Illes Balears i, per altra banda, la creació per mitjà de decret del nou Consell de la Cultura de les Illes Balears.

El Pla Estratègic del Patrimoni té l’objectiu de planificar la gestió del patrimoni cultural per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en funció de les competències en la matèria que li atorguen els diferents textos normatius i tenint en compte l’objectiu a assolir: que el patrimoni de les Illes Balears sigui un eix clau en el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat, amb actuacions equilibrades en matèria de recerca, conservació i difusió.

S’articula en 4 capítols: el primer clarifica les competències de cada administració en matèria de patrimoni; el segon, desplega les actuacions del Govern referents a cada tipologia de béns patrimonials; el tercer aborda els equipaments gestionats pel Govern i els que potenciarà a través de la cooperació; i el quart explica les propostes relatives a patrimoni i import turístic. A més, inclou un decàleg d’objectius generals a assolir a les Illes, amb independència de qui tengui la competència en un o altre aspecte de la gestió, tenint en compte que la majoria de les competències en matèria de patrimoni són cedides als Consells Insulars, i d’altres als ajuntaments.

Per la seva part, el nou Consell de la Cultura de les Illes Balears es concep com l’organisme que haurà de desplegar un sistema de participació ciutadana inclusiu i a llarg termini i del qual se’n deriva la constitució del primer Observatori de la Cultura de les Illes Balears. Ambdós organismes seran aprovats durant aquest 2018, com també la creació del nou Institut d’Indústries Culturals (ICIB), acompanyat de les mesures que preveu el Pla per enfortir el sector de les indústries culturals. Una altra de les novetats destacades d’aquest nou capítol és la posada en marxa del Codi de Bones Pràctiques en cultura del Govern balear, que permetrà contrarestar la precarietat en el sector.

La Conselleria de Cultura, a més, està treballant en un nou Mapa d’Equipaments Culturals de les Illes Balears, tal com especifica aquest capítol 3; un mapa que permetrà que, a més de poder comptar amb un cens d’equipaments culturals d’arreu de les Illes Balears, serà alhora un espai en xarxa de recursos compartits. El nou capítol inclou, també, un primer document pel desenvolupament del Pla del Llibre i la Lectura.

A aquest nou document del Pla, també s’hi ha integrat alguns temes dels quals es va reflexionar i debatre en les Jornades Professionals: la importància de l’educació i la mediació com a forma de facilitar i garantir l’accés lliure a la cultura ha donat lloc a plantejar una proposta per obrir nous programes de suport a la mediació i l’educació, així com potenciar el programa didàctico-cultural Viu la Cultura del Govern com a espai estructural de treball en temes d’educació i cultura. Així mateix, el Pla preveu augmentar el nombre d’empreses que treballin sota els principis de l’economia social, una de les apostes de l’executiu balear, recollides en el seu Pla director d’economia social. Fomentar l’associacionisme cultural i aprovar el codi de bones pràctiques i una guia d’honoraris artístics per fer front a la precarietat en el sector cultural també són línies prioritàries dins del Pla de Cultura, incloses en aquest nou document.

Altres dels objectius o accions concretes que planteja el Capítol 3 són normalitzar la representació de les dones en tots els àmbits de la cultura en condicions d’igualtat; garantir l’accés a la cultura independentment del lloc de residència; treballar conjuntament entre les diferents administracions públiques que tenen competències en l’àmbit de la cultura així com definir i establir el marc competencial de cada organisme; potenciar l’economia social i solidària des de l’àmbit de la cultura o la creació del circuit de cultura popular o tradicional entre les Balears, Catalunya i el País Valencià, acordat pels respectius governs a la Declaració de Palma, entre altres.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *