Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Arxiu Capitular de Mallorca ( ACM)

L’Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) té com a missió recollir, conservar i difondre el patrimoni documental de la Catedral de Mallorca, entenent com a tal tota la documentació, actual o històrica, en qualsevol tipus de suport, produïda o rebuda pel Capítol en l’exercici de les seves funcions.

L’ACM té una llarga i dinàmica trajectòria de recopilació i conservació de documents. La documentació que conserva fa referència sobretot a l’administració, al govern i a la litúrgia celebrada a la Seu; però cal destacar que també es pot trobar documentació relativa a la vida civil de Mallorca, com són els llibres de protocols notarials dels segles XIV al XVIII, informació sobre herències de famílies nobles i documentació diversa sobre predis, alqueries i llocs de Mallorca després de la Conquesta. Els documents conservats a l’Arxiu Capitular testimonien una gran part de la història i de la cultura de Mallorca.

DE NOVEMBRE A ABRIL
De dilluns a divendres de 10 h a 15 h

MAIG
De dilluns a divendres de 10 h a 15 h
Dimecres de 10 h a 17 h ininterrompudament

DE JUNY A SETEMBRE
De dilluns a divendres de 10 h a 15 h
Dimecres de 10 h a 18 h ininterrompudament
*Agost: divendres tancat

OCTUBRE
De dilluns a divendres de 10 h a 15 h
Dimecres de 10 h a 17 h ininterrompudament

direccio-postal Capiscolat 2, 1er 07001 Palma

telefon-fax 971 713133

web-blog http://catedraldemallorca.org/ca/archivo-capitular

email acm@catedraldemallorca.org

facebook https://www.facebook.com/catedralmca/

Nova cerca Tornar a la cerca

Destacats

Cultura Calvia
Horacio Sapere