Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Arxiu Municipal de Calvià

L’antiguitat de l’arxiu està lligada al naixement i desenvolupament de la vila els orígens de la qual es remunten al segle XIII: en 1248 el papa InocenciIV la va constituir parróquia, després es va organitzar com a vila en 1285. Quant a la ubicació de l’arxiu se sap que estava instal·lat a l’antic ajuntament al costat de les oficines municipals. Però els fons, cap a 1985, es trobaven dispersos pel cinema de la localitat i es va iniciar una labor de recuperació amb l’objecte d’iniciar el seu tractament. Després en els anys 1990 es va construir un nou edifici municipal dotat d’instal·lacions -dipòsits- pròpies per a arxiu on es va instal·lar. Quant a les sèries documentals, existeixen moltes llacunes cronològiques segurament per l’estat de descuit i la dispersió en què van estar durant una època.

Entre els anys 1955-1960 el fons històric va ser organitzat per per Jaime Lladó Ferragut i va redactar un catàleg. La creació d’una plaça d’arxiver en la dècada dels vuitanta va possibilitar portar endavant tasques d’organització dels fons i l’acreixement dels mateixos.

Persona de contacte:
Antonia Colomar Salom – Directora

direccio-postal C/ Julià Bujosa, 1. 07184 Calvià

telefon-fax 971 139 153

web-blog www.calvia.com

email acolomar@calvia.com

Nova cerca Tornar a la cerca

Destacats